Kardiovaskulární onemocnění (CVD) zůstávají světovým zabijákem číslo jedna, což má za následek 18,6 milionu úmrtí ročně. Má to mnoho příčin: od kouření, cukrovky, vysokého krevního tlaku a obezity až po znečištění ovzduší. 29. září si tak lidé po celém světě opět připomněli Světový den srdce. Jedná se o akci založenou v roce 2000 a každoročně organizovanou Světovou federací srdce a Světovou zdravotnickou organizací. Letošním téma bylo: USE HEART TO CONNECT – VYUŽIJTE SRDCE PRO SPOJENÍ.

Pro 520 milionů lidí žijících s CVD byla nemoc COVID-19 velmi nebezpečná. Byli více ohroženi rozvojem závažných forem viru. A mnozí se báli absolvovat běžné i důležité návštěvy lékaře a izolovali se od přátel a rodiny. Krize ve zdravotnictví, kterou jsme všichni prožívali, zdůraznila naléhavou potřebu najít různé inovativní způsoby, jak propojit lidi s nemocným srdcem, zejména v oblastech a komunitách s nedostatkem zdrojů. Využití síly digitální péče o zdraví ke zlepšení informovanosti, prevence a léčby CVD na celém světě je cílem kampaně Světového dne srdce pro tento rok.

Nepodceňujte pravidelné prohlídky u lékaře

Srdce je pro náš život jedním z nejdůležitějších orgánů a je proto žádoucí k němu tak přistupovat. Mnoho lidí podceňuje pravidelné prohlídky u lékaře a nemají tušení, že už takovým onemocněním trpí. Čísla týkající se onemocnění srdce jsou stále alarmující a společně s mrtvicí hlavními příčinami úmrtí na celém světě. Častým a skrytým problémem, bývá vysoký krevní tlak, který se v dnešní době řadí mezi civilizační onemocnění. Optimální hodnota tlaku krve je 120-130/70-85 mm Hg, ale pokud nějaká hodnota vyskočí, nehraje to důležitou roli. Podle lékařů za to může např. i přechodný stres, např. v ordinaci tzv. syndrom bílého pláště. Proto je důležité sledovat svůj krevní tlak (a také svých blízkých) v klidu domova.

Propojte své srdce na moderní technologie

Domácí měření krevního tlaku je uznávanou a lékaři akceptovanou metodou kontroly krevního tlaku tehdy, když je tlakoměr klinicky validovaný. To znamená, že jeho přesnost byla ověřena poslechovou metodou. Naměřené hodnoty tlaku z těchto přístrojů jsou důvěryhodné a můžete je konzultovat se svým lékařem. V současnosti se však dají zakoupit digitální tlakoměry, se kterými si zvládne změřit tlak úplně každý a které navíc mají řadu dalších nadstandardních funkcí, jako je bezdrátový přenos naměřených údajů nebo kontrola fibrilace síní (AFib). „Aby měl dostatečně vypovídající hodnotu pro lékaře, doporučujeme tlakoměr s Intelli manžetou, díky kterému lze dosáhnout naprosto přesného měření (například tlakoměry Omron M6 Comfort nebo M7 Intelli IT s AFib),“ vysvětluje kardiolog Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Nebezpečná fibrilace síní a její prevence

Zmíněná zkratka AFib u nejmodernějších tonometrů znamená detekci fibrilace srdečních síní. Fibrilace síní (atriální fibrilace) je nejčastější setrvalou poruchou srdečního rytmu a častěji se vyskytuje u hypertoniků. Je diagnostikována u 1–2 % populace a její výskyt stále roste. Provází ji zvýšená nemocnost a úmrtnost a například riziko cévní mozkové příhody je tak až pětinásobné. Každý třetí pacient, který trpí fibrilací síní, je tak postižen trombotickou cévní mozkovou příhodou.

Při fibrilaci síní se totiž srdeční síně vzhledem k vysoké frekvenci stahů účinně nestahují, ale pouze se chvějí, resp. míhají (odtud český název arytmie míhání síní) a prakticky vlastně stojí, což nahrává vzniku krevní sraženiny. Trombus se může vytvořit již za krátkou dobu trvání a za různě dlouhou dobu se může celý trombus nebo jeho část uvolnit a krevní proud ho vmete do některé z tepen velkého oběhu. V nejzávažnějším případě do některé z mozkových tepen, kde způsobí mozkovou mrtvici.

Změňte své návyky

Srdeční choroby nejsou jen nevyhnutelným důsledkem našich genetických dispozic, jak si spoustu lidí může myslet. Máme mnoho špatných návyků, kterými našemu srdci škodíme a ačkoliv to naše „hlava“ ví, naše „srdce“ neposloucháme. Nejrizikovějšími faktory jsou obezita a kouření. Hrozícímu riziku srdečního onemocnění se vyhnete zdravou stravou, omezením tuků a uzenin, menším množstvím alkoholu a nekouřením. I když to ze začátku nemusí jít snadno, rozhodně jděte do toho. Pokud si k tomu každý den naordinujete ještě pohyb navíc, budete brzy na dobré cestě k lepší fyzické kondici a tím i ke zdravějšímu srdci. „Pokud změna životního stylu nestačí na zlepšení stavu, je potřeba navštívit praktického lékaře, který už zváží vhodnost snižování krevního tlaku léky. Těch je v současnosti dostupná celá řada a je tedy možné každému pacientovi vybrat vhodný, individuálně dobře snášený lék, nebo lékovou kombinaci,“ říká kardioložka MUDr. Petra Vysočanová z FN Brno.

Tip: Máte problémy s krevním tlakem a chcete se poradit s odborníkem? Zeptejte se lékaře a svůj problém s ním zkonzultujte.

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním: