Kniha Umění být zdráv lékaře Jana Vojáčka možná pro některé bude pořádně těžkým oříškem, přesto by se každému měla dostat do ruky. Pomáhá otevírat oči a ujasnit si, co je pro člověka skutečně důležité a čemu má význam se věnovat, aby si upevnil zdraví.

Západní medicína vše řeší léky, které cílí na příznaky, ne příčiny nemocí.
Jan Vojáček vysvětluje, že důležité je vzhledem ke zdraví propojit tělo s rozumem a duší, protože spolu úzce souvisí.

Funkční medicína je naprosto logická medicína 21. století, která je podpořena výzkumem a studiemi.

Str. 59

Kniha Umění být zdráv (CPress, 2020) je pojata velmi zeširoka – řeší výchovu dětí, ale také postavení ženy a muže, roli matky a otce, zabývá se i seniory. Rozebírá život z různých pohledů a dotýká se důležitých záležitostí, jako mít se rád, řeší výživu (které potraviny jíst a v jaké míře), význam stresu v souvislosti se zdravím, autoimunitními poruchami, nemocemi jako Alzheimerova choroba, cukrovka 2. typu, významem střevního mikrobiomu, ale také třeba biorytmy. Jan Vojáček říká, že jedním ze základních faktorů je najít cestu k sobě a využívat intuici v nejrůznějších oblastech.

Následuji srdce a mozek si beru s sebou.

Str. 26

Kniha je psána formou rozhovoru, kdy otázky klade Mgr. Věra Keilová – novinářka, která se věnuje zdraví především právě celostní a alternativní medicíně. Brzy ale ztratíte pocit, že se jedná o rozhovor, protože odpovědi pana doktora jsou velmi obsáhlé a vše působí velmi přirozeně.

První část knihy představuje jakýsi úvod do funkční medicíny a práce kolem kliniky Endala, s přibývajícími stránkami Jan Vojáček často text prokládá příklady ze své praxe. Kniha působí velmi duchovně a někomu může připadat příliš „ezo“. Medicínská problematika je podána tak, že nepotřebujete k ruce slovník, abyste se v textu vyznali. Vlastně vše působí tak jasně a samozřejmě, že si klepnete na čelo, že už jste si to dávno neuvědomili.

Někomu vyhovuje spoléhat se na zažité fungování medicíny, možná při vzniku onemocnění se začne pídit po tom, co by mohl udělat jinak. Jan Vojáček se snaží přiblížit způsob života, kdy se staráme o svůj organismus tak, aby nemoci nevznikaly. V době, kdy roste počet chronicky nemocných, je tento odlišný přístup ke zdraví velmi důležitý. Umění být zdráv se velmi dobře čte a co má velký význam, je především inspirativní. Odnese si z ní fakt, že ten, kdo zodpovídá za náš život, jsme především my sami. Na závěr knihy je připraven přehled 21 kroků pro zdravý život, které by měl mít člověk stále na očích.

Můžete si z knihy vybrat jen určité pasáže, ale jakmile se do knihy začtete, nejspíš už ji neodložíte. K její přehlednosti přispívá i výborné grafické zpracování. Občas se myšlenky opakují, což ale příliš není na škodu.

MUDr. Jan Vojáček absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a pokračovat ve studiu funkční medicíny na Functional Medicine University, Southern California, v USA. Od roku 2013 ordinuje na soukromé klinice Endala v Praze a ve své praxi spojuje individuální přístup s vědeckým pojetím komplexního fungování lidského organismu.

Začátkem října vyjde tento titul jako audiokniha. Pozitivní zprávou je, že Jan Vojáček chystá pokračování této knihy a čtenáři se už mohou těšit na další dávku informací, podpory a optimismu. Inspiraci od doktora Vojáčka můžete čerpat i na sociálních sítích.

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním: