24. března letos nastává poslední postní neděle, které se říká Květná, ale také Beránková, Palmare či Palmová. Co o ní víme, co by se v tento den mělo – nebo naopak nemělo – dělat?

kocicky vetvicky vrby jívy s pupeny kvety
Větvičky vrby jívy s pupeny – květy. Foto: Pixabay

V kostelech se mluví o tomto dni jako o Květné neděli o utrpení Páně, latinsky Dominica in Palmis de Passione Domini. Na toto období se lidé dříve velmi těšili, proto Na Květnou neděli nejen končí postní období, ale také začíná Svatý či Pašijový týden. Pokračuje Modrým pondělím, Šedivým úterým, Škaredou středou, Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou a Velikonoční nedělí neboli Božím Hodem Velikonočním.

Co představuje Květná neděle

V tento den křesťané oslavují památku vjezdu Krista do Jeruzaléma na oslu. V ten den Ježíše lidé vítali a oslavovali, přestože ho čekala útrpná smrt. Lid ho tu vítal zelenými palmovými ratolestmi (jejich jarními výhonky), které mu házel k nohám. Volali: „Hosana Synu Davidovu“ a „Požehnaný, který přichází ve jménu Páně“. V některých zemích se proto v kostelech světí palmové ratolesti, u nás jsou to proutky jívy, kterým říkáme kočičky. Variantou jsou i větvičky z břízy či jasanu.

Křesťané si požehnané větvičky nosí domů, kde je zavěšují vedle křesťanských uměleckých děl (křížů a krucifixů). Vymění je za ty loňské, které spálí. V kostelech se začínají zpívat pašije. Kostely ovládá červená barva, která připomíná krev Ježíše Krista.

vetvicky vrby jívy s pupeny kvety kocicka
Váza kočiček. Foto: Pixabay

Co doma dělat a nedělat na Květnou neděli

  • O Květné neděli bychom nic neměli péct z mouky, jinak by se prý zapekly květy na stromech a loukách, nebyla by úroda.
  • V tento den se vymetal dům zelenými ratolestmi, posvěcenými v kostele, které měly z domu vyhnat veškeré neřesti a nemravnosti.
  • V domácnostech začínal velký úklid. Vymetaly se pavučiny, bílily zdi, myla okna.
  • Hospodáři sledovali počasí: „Jaká je Květná neděle, takové budou i žně.“

Seriál k postnímu období:

1. postní neděle – Liščí, Černá, Pučálková
2. postní neděle – Pražná, Sazometná
3. postní neděle – Kýchavá
4. postní neděle – Družebná
5. postní neděle – Smrtná
6. postní neděle – Květná, Pašijová

Zdroje:
https://zakrasnejsivimperk.cz
PhDr. Alena Vondrušková, Český lidový a církevní rok, MOBA 2015
https://www.ceskevelikonoce.cz/kvetna-nedele/
https://cs.wikipedia.org/

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním: