5. prosince tradičně chodí vesnicemi a městy skupinky čertů s anděli a Mikuláši. V domácnostech pak děti něco zazpívají nebo přednesou básničku. Za ně pak dostanou drobnosti jako jsou sladkosti a drobné dárky. No, a pokud zlobily, objeví se mezi nadílkou nějaké to uhlí.

Svatý Mikuláš

Z trojice Mikuláš, čert a anděl, má právě Mikuláš reálný předobraz. Jedná se totiž o svatého Mikuláše, který žil na přelomu 3. a 4. století a stal se legendou. Patřil mezi první biskupy křesťanské církve. Než se stal knězem, rozdal svůj majetek těm, co ho potřebovali. Odtud právě pramení ono obdarovávání. Uvádí se, že zemřel 6. prosince 327, ale rokem si prameny už jisté nejsou. Stal se oblíbeným světcem a patronem dětí, námořníků a řady dalších profesí.

Foto: Pixabay

A jak je to s nadílkou?

Svátek Mikuláše je sice v kalendáři uveden 6. prosince, ale zvyk nadělovat dárky, je už v předvečer. Tento zvyk se drží mezi českými tradicemi od neuvěřitelného 13. století. Mikuláš představuje vysokého muže s berlí, oblečeného do bílého oděvu, na hlavě se špičatou čepici. V ruce má košík nebo na zádech nůši.

Ve skupině s Mikulášem chodí anděl s křídly a hvězdou na čele, který symbolizuje dobro a jako protipól k němu patří zlý čert. Ten ovšem v našich podmínkách nebývá krutý, ale spíše rozpustilý a budící respekt. Milada Motlová ve své knize Český rok od jara do zimy (Fortuna Libri, 2010) vypráví také o tom, že dříve se skupinou chodívaly i nejrůznější maškary.

Vlastní nadílka se v průběhu staletí měnila a lišila se také podle různých krajů. Někde se dávala, podobně jako na Barboru, za okno punčocha a ráno se pak objevovala nadílka, jinde Mikuláš navštěvoval děti osobně. Někde chodívala místo vlídného Mikuláše Mikuláška, která budila mnohem větší respekt.

Čertovský svátek patří mezi naše velmi udržované tradice během adventu. K někomu chodí Mikuláš na návštěvu, jinde nechává mikulášskou nadílku za dveřmi.

V poslední době začal útočit na divoké čertisko import z Rakouska a jižního Německa – Krampus. Zlověstné a děsivě vypadající masky jsou velkou show, která je stále populárnější. Pevně doufám, že tuzemští čerti se nenechají zahnat, bude tu pro ně pevné místo a nepřevezmou vizáž a naturel rakouských kolegů.

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním: