Svatá Barbora je patronkou horníků. V předvečer jejího svátku si ale děti také dávají punčochy za okno a doufají, že jim něco nadělí. Hezkým zvykem je i větvička Barborky do vázy.

Svatá Barbora

Milada Motlová ve své knize Od jara do zimy (Fortuna Libri 2010) vypráví, že Svatá Barbora byla mučednicí, která se odmítala vzdát křesťanství. Byla vězněna ve věži a později jí vlastní otec za trest sťal hlavu. O její osobě nejsou zmínky, pouze kolují legendy. Svatá Barbora bývá zobrazována s věží v ruce nebo u nohou, případně drží kalich jako symbol víry, případně meč, který odkazuje na její smrt. Horníci a pracovníci, kteří zacházejí se střelným prachem věří, že je sv. Barbora ochrání před náhlou smrtí. V některých hornických městech se v den jejího svátku pořádají průvody s rozsvícenými lampiony a svíčkami.

Foto: pixabay.com
Větvička barborky. Foto: pixabay.com

Barbory

V některých vesnicích ještě ve 20. století 3. prosince chodily mezi staveními bíle oděné ženské postavy, které huhlaly „Mulise, mulise“ (modli se) a vybízely děti k modlení. Postavy nepůsobily tak strašidelně jako lucky, které byly často až brutální. Některé hodnější barborky zpívaly píseň o sv. Barboře a dávaly dětem dárky. Většinou se jednalo o jablka, ořechy a případně o nějakou sladkost. Za špatné chování dostaly bramboru, často i nahnilou. Tento zvyk přetrval do dnešních dnů. V některých domácnostech dávají malé děti 3. prosince za okno punčochu a doufají, že jim Barborka nadělí něco na zub.

Větvička barborky

Větvička barborky se 4. prosince dává do vody na teplé místo, aby vykvetla a na Štědrý den. Mělo by se jednat o třešňovou větvičku. Od Milady Motlové se v knize můžete dozvědět, že kdysi byla důležitá hlavně pro panny a svobodné dívky, které z ní věštily budoucnost a čarovaly. Pokud rozkvetla na Štědrý den, znamenalo to lásku a štěstí. Aby vykvetla v pravý čas, uchylovaly se dívky k pomoci a dávaly větvičku do teplého chléva. Dívka pak nosila větvičku ve výstřihu šněrovačky. Pokud barborku mládenec vzal, za toho se pak měla vdát. Jinde zase dívka lákala větvičkou vyhlídnutého chlapce, aby ho k sobě přivedla. Dnes už je tento zvyk spíše symbolický a především pěkná dekorace.
Pokud nemáte v dosahu třešeň, můžete využít i jabloň, višeň, slivoň nebo zlatici (zlatý déšť). Jestliže větvičku nestihnete utrhnout právě 4., pak si trochu pomozte teplou vodou.

Pranostiky

Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent.
Je-li na den svaté Barbory hodně jinovatky na stromech, bude hodně ovoce v příštím roce.
Svatá Barborka bere dřevo ze dvorka.
Pokud jsou na svatou Barboru meze přikryty sněhem, bude hojně trávy.

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním: