Aktualizováno. Od prvního září měla začít platit novela školského zákona omezující prodej nezdravých potravin ve školách. Jako první poukázala na problém nezdravých potravin Skutečně zdravá škola před dvěma lety, a díky podpoře a tlaku médií a veřejnosti se podařilo změnu zákona prosadit. Co chybí, je vyhláška, která určí, jaké potraviny jsou v rozporu s výživovými požadavky na zdravou výživu ve školách. Skutečně zdravá škola připravila vlastní doporučení, která vycházejí z praxe v zahraničí, jejích výživových doporučení a zkušeností z praxe českých škol, které už zdravé svačiny mají.

skutecne-zdrava-skola§ 32 Školského zákona
Ve školách a školských zařízeních se zakazuje (…)  reklama a nabízení k prodeji nebo prodej potravin, které jsou v rozporu s výživovými požadavky na zdravou výživu dětí, žáků a studentů. Požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, stanoví ministerstvo a Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.

„Nemáme informaci, v jakém stavu je vyhláška a i přes naše opakované žádosti směřované na ministerstva školství a zdravotnictví jsme nebyli přizvání k její tvorbě. Doufáme ale, že i přes poměrně krátkou dobu několika měsíců vytvoří ministerstva opravdu srozumitelný, jednoznačný a především smysluplný předpis. Není jednoduché určit, co je pro děti už nezdravé, proto se kloníme spíše pozitivní variantě popsání potravin zdravých, a tedy přípustných,” vysvětluje odborná garantka Skutečně Zdravé školy MUDr. Hana Krejčí.

Prohlédněte si detailní návrh (včetně receptů) toho, co by mělo a nemělo být označeno za zdravou svačinu podle občanské iniciativy Skutečně zdravá škola a její odborné garantky MUDr. Hany Krejčí. Důraz by měl být kladen na neslazené nápoje, čerstvé ovoce, zeleninu, zakysané mléčné produkty, ořechy a například sytější kvásková pečiva s pomazánkami apod. Sladkosti lze také nabízet, pokud se dodrží rozumné a přesně definované množství cukru v nich obsažené a neobsahují barviva, zbytečné konzervanty apod.

Škola má být pro děti nejen místem vzdělávání, ale i vzorovým prostředím, ve kterém čerpají hodnoty, návyky a informace i mimo školní hodiny. Má pro děti vytvářet zdraví stravovací prostředí. A školní automaty plné slazených nápojů a chipsů jsou opakem tohoto vzorového prostředí. Ony ukazují, že nezdravé potraviny jsou v pořádku,” říká odborná garantka Skutečně zdravé školy Margit Slimáková.

O Skutečně zdravé škole:
Skutečně zdravá škola je občanská iniciativa usilující o zlepšení školního stravování. Usiluje jednak o změnu Vyhlášky o školním stravování tak, aby odpovídala současným vědeckým poznatkům, a též o zavádění komplexního programu Skutečně zdravá škola.
Program je určen školám, v rámci kterého se vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, pracovníci školních kuchyní, dodavatelé potravin, zemědělci a zástupci místní komunity společně zasazují o to, aby byla dětem poskytována chutná a zdraví prospěšná jídla a vytvářeny základy příjemné, zdravé kultury stravování. Školy, které se do programu zapojí, mimo jiné do kuchyně nakupují suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků a v jídelně poskytují pokrmy připravené z čerstvých sezónních surovin, splňujících kritéria Skutečně zdravé školy. Pro žáky organizují výlety na místní farmy, integrují téma jídlo do školního vzdělávacího programu, pořádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity, žáci absolvují lekce vaření a pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu.

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním: