skutecne-zdrava-skolaAť se právě Vaše děti stravují ve škole s více či méně kvalitní kuchyní, nejspíš se shodneme, že celkový stav školního stravování není úplně ideální.
Nyní je možné situaci změnit. Napomůže tomu občanská iniciativa Skutečně zdravá škola, která do konce ledna nabízí možnost vstoupit do pilotního programu.

Skutečně zdravá škola je občanská iniciativa, která se snaží o změny ve školním stravování, a to jak o změny legislativní (změna vyhlášky o školních jídelnách, změna spotřebního koše), tak i praktické přímo ve školách. Podle britského vzoru Food for Life Partnership proslaveného Jamiem Oliverem spouští právě nyní pilotní program pro školy a školky, který pomáhá zlepšit stávající školní stravování a výchovu dětí k odpovědnému přístupu k jídlu.

Program Skutečně zdravá škola poskytuje zdarma školám know-how a pomáhá rozvíjet stávající možnosti škol v oblasti kultury zdravého stravování.

Do programu se může přihlásit do konce ledna každá škola/školka, pro letošní pilotní ročník jich bude vybráno 10-15 po celé ČR.
Základem programu Skutečně zdravá škola jsou tři pilíře:

  1. Zlepšení školního stravování ve školních jídelnách – výpomoc s hledáním zdrojů lokálních potravin, kurzy pro vaření z čerstvých potravin, analýza vhodných/nevhodných potravin v konkrétní škole…
  2. Zapojení tématu jídla do školního vzdělávacího plánu – semináře a kurzy pro děti o jídle, o jeho pěstování a významu pro tělo, terénní výlety/návštěvy farem v okolí škol, využívání stávajících kapacit škol (zahrada, školní kuchyně…)
  3. Zapojení širšího okolí do aktivit v oblasti zdravého stravování – zapojení rodičů, podpora ke zdravému stravování i mimo školu, informování i související problematice.

Zapojená škola si vybírá, které body programu jsou pro ni relevantní, respektive, kde například vnímá největší nedostatky a může se zaměřit pouze na ně. My se školami a jimi vybranými zástupci budeme úzce spolupracovat na zlepšení situace v oblastech, které oboustranně vyhodnotíme jako prioritní. Zakládáme si ale na tom, že program nelze aplikovat zhora, ale musí se v něm aktivně angažovat sama škola a jí vybraní zástupci – učitelé, hospodářka, kuchařky… My poskytujeme know-how, kurzy, podklady, každá škola je ale specifická a sama musí rozhodovat, jak co včlenit do své struktury a systému,“ vysvětluje fungování programu Bohuslav Sedláček, zakladatel občanské iniciativy Skutečně zdravá škola.

Do letošního pilotního ročníku bude vybráno 10-15 škol a školek po celé zemi. Koordinátoři Skutečně zdravé školy budou ve vybraných školách pomáhat do konce školního roku s aplikací programu a zároveň budou sledovat jeho výsledky. Po vyhodnocení výsledků bude program do upravený pro specifika českého školství a příští školní rok je v plánu masivnější zapojení škol, které budu mít o program zájem.

Veškeré informace, know-how i materiály poskytuje Skutečně zdravá škola zdarma, školy nesou pouze náklady, které si samy vyčlení na aplikaci programu (např. příplatky pro učitele za funkci koordinátora programu, náklady na terénní výlety dětí apod.). Program Skutečně zdravé školy je založen na tom, že kvalitní neznamená dražší a správné stravování dětí je ve školách možné i za současných finančních podmínek.

Školy se mohou do programu přihlásit do konce ledna prostřednictvím formuláře na http://www.skutecnezdravaskola.cz/skutecne-zdrave-skoly. Do poloviny února pak budou vybrány pilotní školy a test poběží do konce školního roku.

Zdroj: TZ sdružení

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním: