Zdá se, že letošní léto bude přát vodním aktivitám. Než se vydáte na vodu, ať už na lodi, motorovém člunu, ale také na šlapadle, měli byste znát základní pravidla. Co vše je potřeba zjistit?

Mezi základní pravidla patří pravidla plavebního provozu, důležité je znát i značení, které se používá v rekreační plavbě. Když si budete chtít půjčit plavidlo v půjčovně, potřebujete znát její provozní řád. Také nezapomeňte před převzetím plavidla zkontrolovat jeho stav a vybavení.

Každý na plavidle se stává účastníkem plavebního provozu. Za vodní cesty se označují nejrůznější vodní toky, jezera, nádrže, rybníky a další vodní plochy. A právě na těchto cestách platí pravidla a znační plavebního provozu.

Půjčovny malých plavidel mohou být umístěny jen tam, kde jejich provoz neohrozí bezpečnost a plynulost plavebního provozu.

„Pokud nahlédnete do provozního řádu půjčovny, měli byste v něm kromě údajů o půjčovně najít i smluvní podmínky, informace o výbavě plavidla, základní pravidla plavebního provozu a důležitá telefonní čísla,“ uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Příručka uživatele

Natěšení se na plavbu by nemělo bránit pročtení příručky uživatele. Ta má obsahovat základní údaje o plavidle a jeho obsluze, pokyny pro jeho ovládání či seznam vybavení. Nezapomeňte odkontrolovat veškeré vybavení, které je popsáno v příručce. Příkladem jsou třeba vyvazovací lana, pádla, vesty, svítilny, kotvy, lana, záchranné kruhy.

Jak se chovat po vyplutí

Když se vydáte na plavbu, musíte zachovávat přiměřenou opatrnost. Při plavbě se nesmí ohrozit:

  • bezpečnost a plynulost provozu,
  • lidský život nebo zdraví,
  • majetek,
  • musí se zamezit nehodě a vzniku překážky,
  • musí se zamezit znečištění vodní cesty.

„Pro bezpečnou plavbu musíte znát zejména pravidla pro vzájemné potkávání plavidel, včetně přednosti v plavbě. Opomenout nelze ani znalost základního plavebního značení umístěného na hladině, březích a stavbách na vodní cestě a rovněž zvukových a světelných signálů,“ vysvětluje Eduarda Hekšová a dodává: „Lodě totiž dávají zvukovými signály znamení například o změně směru jízdy či o nebezpečí kolize a nouzi.“

Vůdce plavidla musí rovněž vědět, jak má míjet koupající se osoby a jak je obeplout. Koupající se osoby či osoby na nafukovacích lehátkách jsou také účastníky plavebního provozu. Platí pro ně zákaz křížit trasu přibližujícího se plavidla, povinnost dodržovat bezpečnou vzdálenost od plavidel či zákaz plavat v přístavu, na trase přívozu či některých částech vodních cest.

„Za porušení pravidel plavebního provozu lze plavcům uložit příkazem na místě pokuty až do výše pěti tisíc korun a vůdcům plavidel pokuty za nerespektování plavebního značení či zvukových a světelných signálů až do výše 50 tisíc korun,“ varuje Eduarda Hekšová.

Podívat se na všechny tyto předpisy, které obsahují základní pravidla plavebního provozu a nejpoužívanější signální znaky najdete na www.plavebniurad.cz Na webu najdete i dopravní opatření a různé další informace týkající se provozu na vodních cestách. Zajímat vás bude i seznam uzavřených vodních ploch pro bezpečné koupání.

Informace pro vodáky

Informace pro vodáky k jednotlivým vodním plochám najdete vždy na příslušném webu řeky nebo jiné plochy. Pokud chcete souborné informace, je nejlepší navštívit neustále aktualizovaný web Vodácká navigace. Obsahuje přehled více než 20 řek a přes 4000 míst na nich. Dozvíte se, kde jsou které jezy, peřeje, kde se můžete utábořit, ale i spoustu dalších informací (občerstvení, půjčovny, mosty a další). Nechybí ani důležité údaje o sjízdnosti úseků. Vodáckou navigaci můžete využívat i ve formě aplikace.

Zdroj:
TZ dTestu
Vodácká navigace

Pošlete článek dál: