Balkánské sýry jsou oblíbeným doplňkem zeleninových salátů. Jaký byste si měli vybrat? Spotřebitelský časopis dTest se pustil do analýzy 15 sýrů balkánského typu z českých obchodů.

V laboratoři prošly kontrolou podstatné ukazatele kvality sýra – obsah sušiny, tuku a bílkovin a protože pro balkánský sýr je významnou složkou i sůl, byla měřena i tato hodnota. Nechybělo ani senzorické hodnocení, mikrobiologické vyšetření a nakonec také obsah olova.

Platí, že sýry s vyšším obsahem sušiny a tuku bývají kvalitnější. Vyšší podíl tuku se projevuje plnější chutí a vliv má i na konzistenci sýra. V rámci hodnocení fyzikálně-chemických vlastností sýra jsme proto obě veličiny známkovali podle zásady čím více, tím lépe,“ vysvětlila Hana Hoffmannová, šéfredaktorka dTestu.

Právě problémy při ověření správnosti deklarace obsahu sušiny a tuku v sušině na obalu byly největší, což by měli výrobci na etiketách zlepšit. Negativní zprávou je, že u několika sýrů se totiž hodnoty s informacemi na obalech výrazně rozcházely.

Prubířským kamenem pravdomluvnosti etiket bylo měření obsahu soli. Přidat tolik soli, kolik uvádějí tabulky na obalech, se výrobcům příliš nepovedlo. A to ani s přihlédnutím k 20% toleranci, kterou připouštějí evropské úřady. Většinou bylo soli méně, než kolik deklaroval obal,“ pokračuje Hoffmannová.
Údaj o průměrném množství soli by měl být uveden v tabulce výživových hodnot, kde má být povinně uveden. Řada výrobců se však tyto skutečnosti uvádí po svém a kromě předepsaného údaje uvádí také maximální možný obsah soli ve výrobku. To pak může spotřebitele mást, protože maximální obsah soli a údaj v tabulce se výrazně rozcházejí.

Mikrobiologické vyšetření prošlo na výbornou

Mikrobiologické vyšetření dopadlo dobře, problémy nastaly u výsledků počítání kvasinek. Počty kolísaly od 0 až do stovek tisíc. Zcela skvěle v tomto směru dopadl pouze Président Balkánský sýr jemný. Pokud kvasinky svou přítomností negativně nepůsobí na vlastnost výrobku, legislativně to „nevadí“. Prozradí je zápach a hořká chuť sýra. Také může dojít k nafouknutí obalu.

Vítězové testu

Vítězem testu se staly dva sýry, a to Mlékárny Žirovnice – Balsýr Žirovnický sýr balkánského typu a Lidl/Pilos Balkánský sýr. V obou případech byly nejlepší v hodnocení vzhledu, vůně, chuti a konzistence,“ sdělila Hoffmannová.
Balsýr Žirovnický sýr balkánského typu zazářil při mikrobiologickém vyšetření – hodnocení, jak se výrobcům daří dodržovat hygienické podmínky výroby. Lidl/Pilos Balkánský sýr zase vévodil fyzikálně-chemickým parametrům (obsah sušiny, obsah tuku v sušině a obsah bílkovin).

Propadlíci

Na konci tabulky skončily kvůli výraznému nesouladu deklarovaných a změřených hodnot Ježkův statek Balkánský sýr ve slaném nálevu a Česká cena Balkán. K nim se připojil i Radonický balkán z Němcovy selské mlékárny, kterému na obalu chyběl zásadní povinný údaj o množství sušiny,“ dodala ještě šéfredaktorka dTestu Hana Hoffmannová.

Zdroj: TZ dTest

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním: