MZámek Sychrovožná znáte zámek Sychrov, který se nachází v Libereckém kraji  (nedaleko rychlostní komunikace R 35  Praha – Liberec) pouze z pohádek Zlatovláska nebo Nesmrtelná teta. Nebo je to jen zkrátka delší doba, co jste zámek navštívili? Určitě není od věci zase jednou do tohototo bývalého sídla Rohanů zavítat. V červenci a srpnu totiž na návštěvníky v Bertině křídle zámku čeká nová prohlídková trasa zaměřená na stolování.

Budete si moci prohlédnout všední i sváteční tabule z období od založení Rakouského císařství (1804) do zrušení šlechtictví v Rakousku (1919). Naleznete tu i některé reálie starší, případně novější, pokud to bylo zapotřebí pro doložení vývoje určitého jevu.

Kromě této trasy si můžete vybrat třeba trasu A, která je vlastně klasickou prohlídku zámku se zámeckou kaplí Nanebevzetí Panny Marie, rohanské portrétní galerie. Parohovou chodbou s trofejemi a střelnými zbraněmi se dostanete ke klaciskému královskému apartmá, které má zámek jako jediný v republice.

Trasa C vás provede právě rekonstruovanými prostory východního křídla. Budete moci pozorovat průběh restaurátorských prací, průzkum dobových fotografií a postup při instalaci interiérů v souladu s jejich původní funkcí.
Malé slečny nejspíš bude bavit půlhodinová prohlídka trasy D. Prohlídka s princeznou uzpůsobená dětem je provede nejhezčími pokoji a přiblíží, co ve kterém princezny dělávaly.

Výstava zvaná Technopolis, která je umístěná v prostorách bývalé zámecké konírny, zase naláká spíše kluky – menší, i ty vzrostlejší. Tři části výstavy – „Staré město“, „Nové město“ a „Patentová kancelář“ jsou zaměřeny na vynálezy a vynálezce 19. a 20. století.

Interiér klenotnice zase nabízí prostřednictvím šestnácti děl průřez tvorbou turnovského rodáka Františka Khynla.

Určitě by vaší cestovatelstké pozornosti neměl uniknout ani nádherný park se spoustou skvostů jako nedávno restaurovaná Oranžerie, Rudolfova vyhlídka, ze které je možno vidět Ještěd, nebo třeba vodárenská věž.

Sychrov můžete navštívit každý den kromě pondělí od 9 do 16:30 (červenec-srpen).

Technopolis pak od 10 do 17 hodin.

V červenci až srpnu v 11, 13, 15 a 17 hodin můžete být účastníky ukázky sokolnictví a poté navštívit stálou expozici dravých ptáků a sov s možností zakoupení pohlednice s pamětním razítkem.

Podrobnější informace k okruhům a vstupnému získáte na oficiálních stránkách zámku:

http://www.zamek-sychrov.cz

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním: