Tři roky probíhaly na zámku Telč stavební a restaurátorské práce. Dnes se naplno otevírá veřejnosti. Na co se můžete těšit? Památka světového dědictví UNESCO nabízí nové prohlídkové trasy, moderní návštěvnické centrum i celoroční provoz.

Arkády v zámecké zahradě. Foto: NPÚ

Rozsáhlá obnova po 50 letech

Národní památkový ústav získal evropskou dotaci na revitalizaci telčského zámku v roce 2018 a stavební práce se začaly v únoru 2020. Obrovský projekt zahrnoval obnovu vybraných částí zámeckého areálu včetně jejich interiérů: část starého gotického hradu, jižní křídlo, kapli Všech svatých, část renesančního křídla, sklepy starého hradu a hospodářskou budovu bývalého zámeckého pivovaru.  

Zámek Telč se po padesáti letech dočkal rozsáhlé památkové obnovy, která mimo jiné přinesla restaurování mimořádné renesanční kaple a Rytířského sálu s jedinečným kazetovým stropem a unikátní iluzivní podlahou z umělého kamene. Přidanou hodnotou obnovy je zpřístupnění veřejnosti doposud utajených prostor bývalého zámeckého pivovaru se sýpkou a především vznik zámeckého muzea s celoročním provozem,“ uvedla generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková s tím, že Národní památkový ústav tak zcela naplnil své poslání celoroční prezentace památky zapsané na seznam světového dědictví UNESCO.

Dvě nové prohlídkové trasy

Ke stávajícím prohlídkovým trasám díky projektu přibyly dvě nové. Ve druhém patře jižního paláce se otevírá expozice Zámecké muzeum. Atraktivní formou představuje méně známou historii města a zámku. Zpřístupněny budou i prostory bývalých hostinských pokojů v nejhezčí části této trasy s výhledem do náměstí. Část expozice se věnuje osobnosti Zachariáše z Hradce a jeho rodině.

Foto: NPÚ

Vystavený je také posmrtný obraz Zachariáše z Hradce, který byl v průběhu projektu objeven v muzeu ve Slavonicích. Tento obraz, dlouho považovaný za ztracený, byl po zrestaurování na zámek Telč zapůjčen a doplňuje kolekci pohřebních insignií tohoto velmože. Zachariáš z Hradce je tak jedením z mála renesančních šlechticů, jehož podobu známe ve všech fázích jeho života od dítěte po starce. Prohlídka muzea nově končí pohledem z výšky, z oratoře kaple Všech svatých, na mramorový náhrobek Zachariáše a jeho manželky Kateřiny.

Nově zpřístupněným prostorem je depozitář v bývalém hradním pivovaru. Tady na návštěvníky čeká expozice Poklady za oponou, která je mimo jiné seznámí s procesem restaurování a preventivní péče i s unikátními předměty, které byly před zraky veřejnosti doposud skryty. Jedním z pokladů telčských sbírek je renesanční žertovné křeslo s tajným mechanismem, které svého uživatele uvězní. Památkáři nechali vyrobit jeho kopii, kterou si zájemci budou moci vyzkoušet.

Nové návštěvnické centrum

Návštěvníky potěší i nové návštěvnické centrum s pokladnou a prodejnou suvenýrů, které vzniklo v bývalé černé kuchyni. Velkým překvapením pro památkáře byl nález renesanční nástěnné malby jelena v životní velikosti v prostorách bývalé přípravny u kuchyně. Protože zde vznikly nové toalety, malba byla sejmuta ze zdi, přenesena na desku a počítá se s jejím vystavením v infocentru.

Rytířský sál. Foto: NPÚ

Revitalizace zámecké zahrady a arkád

Tím ovšem výčet novinek nekončí. Kromě revitalizace renesančních interiérů bylo zrestaurováno na tři sta předmětů. Památkáři nezapomněli ani na zámeckou zahradu, která je oblíbeným místem filmařů. Nejznámější pohádkou, která se tu natáčela už v 50. letech minulého století, je oblíbená Pyšná princezna. Telčská zahrada se proměnila v Miroslavovu zahradu, kde král ošetřoval ovocné stromky. Arkádami na zahradě zase procházel průvod v pohádce Jak se budí princezny. 
V arkádách během oprav došlo k obnově omítek a zrestaurování zaniklých maleb, obnovena byla původní síť cest. Prostor zahrady oživuje zprovozněná kašna.

Projekt Státní zámek Telč – Růže Vysočiny byl financován z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), ze státního rozpočtu prostřednictvím dotačních titulů Ministerstva kultury a z vlastních zdrojů Národního památkového ústavu. Celkové náklady na obnovu dosáhly celkem 241,5 mil. Kč. Autorem projektu byl Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, s. r. o., zhotovitelem stavebních prací byla firma GEOSAN GROUP, a. s.

Nové prohlídkové trasy jsou zpřístupněny od pátku 28. července. Díky prohlídkové trase Zámecké muzeum bude památka nově otevřena po celý rok.

Zdroj:
NPÚ
rozhlas.cz

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním: