Národní památkový ústav i letos představuje další významný rod působící na našem území. Cílem 13. ročníku projektu Po stopách šlechtických rodů jsou totiž Harrachové a jejich rodové heslo: Vznešenost zavazuje. Na které akce se můžete těšit?

Hrádek u Nechanic, foto: archiv NPÚ

Starobylý rod Harrachů patřil mezi nejvýznamnější šlechtické rody. Jejich členové hráli zásadní roli v našich dějinách jako vysocí představitelé státu a církve. Byli také známi svou pokrokovostí v případě spravování panství. 13. ročníku projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů s podtitulem Harrachové – vznešenost zavazuje si dal závazek představit tento významný rod široké veřejnosti.

Slavnostní zahájení se konalo v prostorách proslulých harrachovských skláren

„Harrachové a sklářství patří k sobě, proto jsme letošní ročník zahájili právě zde, abychom připomněli jeden z velkých odkazů tohoto rodu. Projekt bude pokračovat dalšími aktivitami jak na objektech Národního památkového ústavu, tak v dalších bezmála třiceti institucích, které se k projektu přidaly. Chystáme několik přednáškových cyklů, speciální prohlídky a samozřejmě také kulturní akce. Za hlavní výstupy projektu považuji vydání dvou monografií a také obnovu části hostinských pokojů na zámku Hrádek u Nechanic a kaple v Janovicích u Rýmařova,“ shrnuje letošní náplň projektu generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Odkaz osvíceného myšlení a pokrokového hospodaření rodu Harrachů nacházíme napříč regiony. Díky častým pobytům v zahraničí přinášeli řadu novinek a jejich práce byla široce oceňovaná. To platí také o výrobcích z harrachovské sklárny, které nechyběly na řadě královských dvorů.

Janovice u Rýmařova, foto: archiv NPÚ

Významná výročí rodu Harrachů

Letos uplyne několik významných výročí. Přesně před 400 lety nastoupil Arnošt Vojtěch z Harrachu na pražský arcibiskupský stolec a zároveň je tomu 400 let od sňatku Isabely Kateřiny z Harrachu s Albrechtem z Valdštejna. Harrachové byli s českými zeměmi velmi silně spjati a zanechali v naší historii hlubokou stopu.

„Zejména v dnešní uspěchané a přetechnizované době jsou hraběcí nadhled, elegance a důstojnost tím, co nám často schází a co bychom si alespoň na chvíli přáli vrátit zpět. Heslem Harrachů je ‚Ctnost vítězí nad nepřízní‘. Jeho platnost je nadčasová. Mějme je proto na paměti a snažme se jím řídit. Svět pak možná bude o něco lepším místem pro každého z nás,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta, pod jehož záštitou byl harrachovský rok zahájen.

70 let zpřístupnění zámku Hrádek u Nechanic

V letošním roce si připomínáme také 70 let od zpřístupnění zámku Hrádek u Nechanic veřejnosti. Letní lovecké a reprezentační sídlo Harrachů bude společně se zámkem Janovice u Rýmařova hlavním objektem letošního harrachovského roku.

Vizuál projektu vychází z olejomalby L. Grünlera (cca 1850), která zachycuje Annu hraběnku z Harrachu, rozenou Lobkowiczovou, manželku Františka Arnošta hraběte z Harrachu. Hraběnka Anna se projíždí před zámkem Hrádek u Nechanic, o jehož výstavbu se i se svým chotěm významně zasloužila. Obraz je vystaven v ložnici hraběnky na Hrádku u Nechanic (prohlídkový okruh Osobní život šlechty) a patří do sbírek Národního památkového ústavu.  

Logo akce, zdroj: NPÚ

Akce na památkách Po stopách šlechtických rodů

1. – 2. 4., zámek Kunín

Slavnostní zahájení zámecké sezóny. Prohlídky pokojů zámku a setkání s jeho ikonou hraběnkou Marií Walburgou a její matkou Rebekou z Harrachu. www.muzeumnj.cz/kuninwww.zamek.kunin.cz


1. 4. – 31. 10., hospitál Kuks

Výstava Konojedská preludia. Výstava 18 banerů ve zpřístupněném sklepení hospitálu věnovaných klášteru servitů v Konojedech, který založil František Karel Rudolf hrabě Swéerts-Špork.


2. – 10. 4., státní zámek Hrádek u Nechanic

Velikonoce na Hrádku. Velikonočně vyzdobené reprezentační pokoje obohacené o výstavu kraslic.


5. 4., státní zámek Konopiště, od 19 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


12. 4., zámek Kunín, od 18 hodin

MOZART: koncert špičkového hudebního souboru Polish Basset Horn Ensemble v rámci Hudebních výletů 2023 a u příležitosti projektu Harrachové – vznešenost zavazuje. www.muzeumnj.cz/kuninwww.zamek.kunin.cz


Zámek a muzeum Jilemnice. Foto: archiv Stylu života

14. 4., Krkonošské muzeum v Jilemnici, Erbovní sál

Beseda s autory knihy Harrachové – Vznešenost zavazuje. Autoři publikace: PaedDr. Jan Luštinec, Mgr. Petr Nosek a Mgr. Adam Rejha.


15. 4., Horní Branná – kostel sv. Mikuláše a hrobka rodu Harrachů, od 16 hodin

Komponovaný pořad: Ctnost a vznešenost zavazují – k poctě rodu Harrachů. Spojení příběhů rodu Harrachů a odkazu tohoto rodu spolu se skladbami pro pěvecký sbor.

Vystoupí Tří generační sbor – Bohemia chór FP TUL, sbor Aurea Rosa Univerzity třetího věku TUL, sbor při ZŠ Světlá pod Ještědem. 


19. 4., státní zámek Konopiště, od 19 hodin

Tematické večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ 


22. 4., Klub česko-slovenských turistů v Rakousku a spolek Slovanská Beseda

Komentovaná procházka Vídní po stopách Harrachů. Organizuje Klub česko-slovenských turistů v Rakousku a Slovanská Beseda (se sídlem v Hotelu Pošta Vídeň); provází na pozvání KČT PaedDr. Jan Luštinec.


23. 4., zámek Kunín

C. K. vojenský den. Setkání uniformovaných vojáků k poctě polního maršála Eduarda svobodného pána von Böhm-Ermolli. Vernisáž výstavy. www.muzeumnj.cz/kuninwww.zamek.kunin.cz


25. 4., Generální ředitelství NPÚ, Mázhaus (Liliová 5, Praha 1), 17:00–18:30

Hovory s kastelány – Hrádek u Nechanic. Přednáší Mgr. Martin Rejman, kastelán zámku Hrádek u Nechanic.

Z cyklu přednášek pro veřejnost – správce objektu seznámí v průběhu přednášky posluchače s historickými souvislostmi zámku a s vybranými osobnostmi z rodu Harrachů, kteří jsou s objektem neochvějně spjati. Pohovoří o svém osobním příběhu a představí aktuální kulturní, případně edukační aktivity na objektu.


26. 4., Krkonošské muzeum v Jilemnici, Erbovní sál, od 17 hodin

Přednáškový cyklus Osobnosti Harrachů: Navzdory osudu: Vzestupy a pády rodu Harrachů v 17. století (Arnošt Vojtěch a Ferdinand Bonaventura z Harrachu). Přednáší Mgr. Petr Nosek, zástupce kastelána zámku Hrádek u Nechanic.


27. 4., Krajská vědecká knihovna v Liberci

Přednáška Jan hrabě Harrach a rozvoj turistiky a lyžování. Přednáší PaedDr. Jan Luštinec, historik a přední odborník na harrachovskou problematiku. www.npu.cz/cs/uop-liberec


29. 4. – 8. 5., státní zámek Hrádek u Nechanic

Květiny pro lesk a slávu Harrachů. Květinová výstava na hlavních prohlídkových trasách.

Zapojená pracoviště Národního památkového ústavu

Pokud by vás zajímaly další akce v jednotlivých měsících, jsou přidávány na webu Národního památkového ústavu.

Po stopách šlechtických rodů je projekt, který Národní památkový ústav organizuje ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky a dalšími vědeckými a paměťovými institucemi. Cílem je výzkum a prezentace odkazu šlechtických rodů zemí Koruny české, jejichž někdejší rezidence Národní památkový ústav spravuje.

Zdroj: NPÚ

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním: