Architekt Jan Blažej Santini-Aichel dokázal nejen dodržet sloh, ale také do něj promítnout osobní vizi. Kniha Petra Dvořáčka o tomto architektovi může posloužit i jako průvodce po místech, do kterých Santini vtiskl svůj rukopis.

Český barokní architekt italského původu, Jan Blažej Santini-Aichel, byl a je skutečným velikánem architektury. Jeho díla mají nesmazatelný rukopis. Do zpracování knihy o tomto velikánovi se pustil spisovatel, publicista a fotograf Petr Dvořáček (*1955) a doplnil ji i vlastními fotografiemi. Ilustrace v knize pochází od Ivana Pecháčka.

Jan Blažej Aichl (*1677), jak byl pokřtěn, se narodil s tělesnou vadou. Byl chromý a na část těla ochrnutý, a tudíž nemohl jít v otcových stopách kameníka. Řemeslo ale vystudoval, stejně jako malířství a vydal se na vandr. Skončil v Itálii, kde nejspíše získal kvalifikaci jako architekt a také převzal otcovo jméno Santini.

To je jen nepatrný náznak toho, co se o významném staviteli dozvíte z Dvořákovy knihy. Zjistíte všechny Santinino významné životní milníky a množství detailů o jeho práci. Jako inženýr vynikal velkou technickou intuicí, což je zajímavé, protože jeho vzdělání v oboru architektury nebylo dlouhé. Významné bylo ale i to, že kromě matematiky a geometrie, se zabýval i numerologií, mystikou a křesťanskou kabalou. To vše je patrné z jeho děl, což zahrnuje velkolepé chrámy, kostely, kaple a další sakrální, ale i světské stavby. Petr Dvořáček uvádí, že staveb, na kterých Jan Blažej Santini-Aichel spolupracoval architektonicky, bylo neuvěřitelných sto.

Autor v knize rozebírá postupně jeho větší či menší díla a upozorňuje na zajímavé detaily. Vše je samozřejmě doplněno nádhernými fotografiemi detailů i celých prostor.

Díky knize se určitě budete potřebovat vydat po stopách tohoto významného architekta. Titul obsahuje kapitoly, které nás seznámí s jednotlivými významnějšími stavbami:

Sedlec | Klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Jana Křtitele
Panenské Břežany | Kaple svaté Anny
Plasy | Konvent cisterciáckého kláštera
Mariánská Týnice | Poutní kostel Zvěstování P. Marie a cisterciácké proboštství
Kladruby | Klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie, sv. Wolfganga a sv. Benedikta
Želiv | Klášterní kostel Narození Panny Marie
Křtiny | Poutní kostel Jména Panny Marie
Chlumec nad Cidlinou | Zámek Karlova Koruna
Rajhrad | Proboštský kostel sv. Petra a Pavla
Zelená hora | Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Ukázka z knihy. Kniha je plná zajímavých textových pasáží, ale i skvělých fotografií.

Tuto knihu můžete vzít jako naučný titul o velikánovi architektury a získat tak množství informací, které nebudou nudit ani laiky. Stejně tak může zaujmout i nadšence cestování a historie jako takové. 136 stran je plných informací o historickém pozadí času tvorby Santiniho a spousty nádherné fotografické dokumentace.

Aby člověk docenil skutečně obrovský význam Santiniho geniality, je dobré získat výborný teoretický základ z této úžasné knihy, a pak se vydat na reálnou prohlídku prostor. Jen tak má člověk možnost ověřit si všechny ty hry světla a stínu a další důkladně promyšlené detaily na vlastní oči. A bude jen udiven.

Kniha o Santinim je prvním titulem ze zamýšlené ediční řady nakladatelského domu Grada věnované významným osobnostem naší stavební historie.

Nakladatel: Grada, foto: Petr Dvořáček, ilustrace: Ivan Pecháček, 136 stran.

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním: