V poslední době je ostraha objektů, majetku i osob stále důležitější. Ochranu vyžadují nejen firmy, ale i domácnosti. Stejně jako se vyvíjí technika, která slouží k ochraně, tak i zloději využívají nejnovější technologie k překonání překážek a páchání trestné činnosti. Ostraha se také využívá pro ochranu před vandalismem, případně i před vstupem nepovolaných osob. Náprava škod vyžaduje nemalé finanční prostředky, je tedy daleko ekonomičtější majetek, objekty nebo osoby chránit předem.

Co je ostraha objektů, majetku, osob

Ostraha osob je nejčastěji vykonávána osobní strážcem, který daného člověka chrání. Vídáme je nejčastěji při ochraně politiků, herců a dalších, nejen veřejně známých, osob.

Ostraha majetku může být zabezpečena buď fyzickou ostrahou nebo pomocí elektronických zabezpečovacích systémů (EZS) nebo elektronických požárních systémů (EPS). EZS i EPS jsou dálkové systémy, které mohou být napojeny na pult centrální ochrany (PCO).

Ostraha objektů spadá pod ochranu majetku. Ostrahu objektů mohou vykonávat také strážní, kteří dělají pochůzky po areálu podle potřeby a tento typ ostrahy se využívá i při konání různých společenských akcí, trhů, slavnostní apod.

Profesionální bezpečnostní agentura připraví každému klientovi řešení přesně na míru. Zhodnotí situaci a nabídne takové řešení, které bude nejúčinnější a nejefektivnější.

Kdo může ostrahu provádět

Povolání strážného nemůže vykonávat každý. Jsou tu zákonem dané povinnosti, které je nutné splnit. Je to kvalifikační standard neboli profesní kvalifikace strážný (kód kvalifikace 68-008-E), bez kterého se k profesi strážného nedostanete. Každá bezpečnostní agentura je povinna si prověřovat, jestli danou kvalifikaci strážný má. Profesní kvalifikaci strážný je možné získat formou zkoušky nebo prokázáním dosaženého vzdělání. Profesionální agentura, jakou je například TOP security, tuto kvalifikaci zajišťuje pro všechny své zaměstnance.

Proč využít ostrahu objektů a majetku

Využití ostrahy objektů a majetku začíná být běžnou záležitostí. A je to jen dobře. Díky ostraze vašeho nebo firemního majetku nedochází k jeho poškození nebo odcizení. Ostraha vám ušetří nemalé finanční prostředky, které byste museli vynakládat na opravu nebo nákup poškozeného nebo zcizeného majetku.

Výhodou fyzické ostrahy je její možná pochůzková činnost po pozemku. Pokud zloděj nebo vandal vidí, že je objekt chráněn, často si své jednání rozmyslí. Fyzická ostraha také může pozemek sledovat ze svého centra, kde hlídá pohyb na kamerách. Tím se velmi zjednodušuje ostraha objektu a sníží se i počet nutných pracovníků.

Ostraha objektů a majetku může být řešena pomocí elektronických zabezpečovacích systémů (EZS), které mohou být napojeny na pult centrální ochrany (PCO). Pokud by došlo k nedovolené situaci, systém vyšle signál k PCO, na mobilní telefon majitele nebo policii a problém se ihned řeší.

Výhodou ostrahy objektů i majetku není jen ochrana před krádežemi a vandalismem, ale také ochrana zaměstnanců, kontrola vstupů do areálu a určitých oblastí. Díky evidenci příchodů a odchodů zaměstnanců se zjednodušuje byrokracie s tím spojená. Dále se dají evidovat i vjíždějící nebo vyjíždějící vozidla. Bezpečnostní kamery monitorují pohyb osob i vozidel po areálu a pokud by došlo k neoprávněnému pohybu, situace se začíná neprodleně řešit.

V dnešní době je nutnost využít ostrahu objektu nejen v Praze, ale po celé České republice. Výhody zabezpečení objektů jsou tak zřejmé, že nepřemýšlejte, jestli ostrahu areálu zařídit, ale kdy to tak bude.

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním: