Depozitáře hradů a zámků jsou pro nás, návštěvníky, velkým lákadlem. Kdo by nechtěl nakouknout pod pokličku pokladů památek. Národní památkový ústav se rozhodl nechat nahlédnout do těchto depozitářů prostřednictvím projektu Po stopách šlechtických rodů: Velká hradozámecká inventura.

Slatiňany, chodba mezipatra
Slatiňany, chodba mezipatra. Foto: NPÚ

Kasteláni poodhalí, jak se o sbírky starají a jak s nimi pracují. V souvislosti s projektem jsou připraveny exkluzivní prohlídky památek s nejbohatšími sbírkami.
Projekt vychází ze skutečnosti, že na hradech a zámcích existovala už od 15. století praxe pořizovat při vlastnických změnách nebo při významných událostech soupisy majetku – inventáře. Mnohé z nich se doposud zachovaly a jsou zdrojem mimořádně cenných informací o vybavení šlechtických sídel a životě na nich. Inventury movitého majetku se stále provádějí a výraz inventura zahrnuje tradiční i současný nástroj péče o hrady a zámky.

Depozitáře neboli speciální místnosti či budovy, kde je uchováváno cenné historické vybavení hradů a zámků, otvírají své dveře návštěvníkům jen výjimečně. Mají totiž za úkol ochránit sbírkové předměty, zabezpečit je před škodlivými vlivy světla, klimatu, biologických činitelů i lidských neřestí.

„Letos v září ale uděláme výjimku, a to díky projektu Po stopách šlechtických rodů, Velká hradozámecká inventura. Ten po celý rok umožňuje nahlédnout pod pokličku činnosti kastelánů Národního památkového ústavu a poznat principy fungování památek a jejich zákulisí. Návštěvníci se tak budou moci při speciálních prohlídkách podívat do vybraných depozitářů a dozvědět se, jak kasteláni připravují prohlídkové trasy nebo co obnáší příprava nové expozice,“ vysvětluje Naďa Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu.

Státní zámek Litomyšl zpřístupní studijní depozitáře unikátních hudebních nástrojů, konkrétně klávesových nástrojů ze sbírky Českého muzea hudby, a unikátních kulis zámeckého divadla od Josefa Platzera. Nahlédnout do nich bude možné po celé září vždy v úterý až neděli po domluvě na pokladně zámku.

Návštěvu nově vzniklých depozitářů v tzv. úřednickém domě umožní státní hrad a zámek Bečov. Nově lidé uvidí místnosti konzervátorů, tzv. karanténu, i uložení obrazů a grafik. Od září je zde navíc unikátní příležitost nahlédnout do depotu vzácných vín.

Na státním hradě a zámku Horšovský Týn, kde je od letošního července zpřístupněna nová expozice zámecké kuchyně, se kromě pekárny či úřednické jídelny mohou lidé podívat do tzv. magacínu, tedy skladu porcelánu, skleněných servisů a dalšího nádobí a do příručního skladu, kde jsou kromě ubrusů, povlaků a ubrousků vystavené také betlémy a další zajímavosti, které se na zámku dochovaly.

Na státním zámku Slatiňany mohou návštěvníci nahlédnout v doprovodu kastelána do depozitářů v chodbě a v tzv. mezipatře, kde se dříve nacházely pokoje starších dětí a hostů. Uschován je zde mobiliář před restaurováním a zatím nevystavená umělecká díla. Prohlídky se budou konat 28. září v půlhodinových intervalech.

Na státním zámku Sychrov mohou návštěvníci příležitostně sledovat, jak se depozitáře v druhém patře východního křídla proměňují postupně v nový prohlídkový okruh. Interiéry jsou na základě průzkumů archiválií a dobových fotografií instalovány v podobě, která odpovídá jejich dřívější funkci.
Při návratu na své původní místo musejí však všechny předměty projít restaurátorským zásahem. Prohlídky se budou konat 12. a 13. září vždy v 10 a 15 hodin, je nutné si je rezervovat na e-mailu: namestek.jaromir@npu.cz.

Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou představí během speciálních prohlídek s názvem Zapomenutý zámek depozitář, v němž jsou uložené předměty ze zámku Budkov na Třebíčsku, které na přelomu 19. a 20. století nasbírala hraběnka Elizabeth Salmová, rozená Fürstenbergová. Kromě obrazů, keramiky či porcelánu ukáže jaroměřická správkyně depozitáře kapesní sluneční hodiny z 16. století a další zajímavé drobnosti. Prohlídky vycházejí v sobotu 13. září v 11, 13 a 15 hodin.

Odlišný zážitek si odnesou návštěvníci Hradního muzea na státním hradě a zámku Český Krumlov, kde je jedinečná muzejní expozice svým charakterem zavede zpět do  19. století. Vybavena je historickými svítidly, zrestaurovanými kachlovými kamny a replikami starých muzejních vitrín. Součástí expozice je byt a kancelář ředitele schwarzenberského panství z 19. století, zbrojnice, mincovna, klenotnice s ojedinělými církevními památkami včetně relikviáře s ostatky sv. Reparáta, kinematograf promítající schwarzenberské filmy či rozměrný model hradu zachycující jeho podobu v polovině 16. století. Od června do října je muzeum otevřeno denně, od listopadu do března mimo pondělí.

Máte už vybránu památku, jejíž tajemství toužíte prozkoumat?

Zdroj: NPÚ

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním: