Výlet na Novohradsko vždy rozhodně stojí za to naplánovat alespoň na celý víkend. Hrad, zámek, klášter, nádherné náměstí a start pro krásné procházky do okolí.

nove-hrady-radnice
Nádherné náměstí v Nových Hradech s radnicí

Jihočeské městečko Nové Hrady, vzdálené zhruba 35 km od Českých Budějovic a jen kousek od Rakouska, je nejen bránou do kouzelných Novohradských hor, ale i místem s bohatou historickou tradicí. Zatímco před třiceti lety se jednalo o šedivé místo, protože sloužilo také jako pohraničníkům, dnes je nádherně opravené.

Náměstí

Při návštěvě by vám určitě nemělo uniknout náměstí s kašnou obklopenou stromy ve středu. Východní stranu náměstí tvoří budova bývalé buquoyské Rezidence. Původně tu stály samostané panské domy, změnou vznikl v první polovině 17. století tzv. městský palác, kde sídlili Buquoyové až do začátku 19. století, kdy se přestěhovali do nově vybudovaného zámku. Dnes dům slouží jako wellness hotel a restaurace.

V jednom z rohů náměstí se nachází renesanční radnice z 16. století s věžičkou s hodinami a zvonem, kde je dnes informační centrum. V těsné blízkosti náměstí najdete i barokní apatyku. Odtud je už jen kousek ke Klášteru Božího Milosrdenství, spojeným s Kostelem sv. Petra a Pavla. Od konce 17. století až po konec 2. světové války sloužil klášter svému účelu, poté v něm řadu let sídlila pohraniční stráž. O obnovu zdevastovaného areálu se zasloužil páter Bonfilius a na mariánskou tradici novohradského kláštera navázalo společenství papežského práva „Rodina Panny Marie”. V létě je klášter přístupný pro individuální prohlídky.

Zámek

nove-hrady-hrad
Hrad Nové Hrady s jednou ze dvou průchozích bran

Od něj je to jen co by „kamenem dohodil” k novému zámku. Stojí na kraji zámeckého parku a všimnete si ho už na levé straně při příjezdu do Nových Hradů od Třeboně. Empírová stavba sloužila Buquoyům k rezidenčním účelům od roku 1806 do 1945. Nachází se tu třeba divadelní sál s hledištěm pro 120 osob. Jedná se o jedno ze tří posledních existujících empírových divadel u nás.

Od ledna 2016 je zámek ve vlastnictví Mikrobiologického ústavu Akademie věd České Republiky a má zde detašované pracoviště Centrum nanobiologie a strukturní biologie (CNSB). Toto detašované pracoviště MBÚ AV ČR, které je od počátku určeno nejen jako místo k výzkumu, ale i jako zaškolovací vědecké pracoviště úzce spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou JČU, Princeton University, Johannes Kepler U. Linz a dalšími mezinárodními univerzitami a podílí se na studijních programech, organizuje sympózia, konference, workshopy i velké množství kurzů např. kurzy FEBS (Federace Evropských Biochemických Sdružení), Mezinárodní letní škola molekulární biofyziky a systémové biologie, a mnoho dalších.
Tyto akce zajišťuje konferenční centrum nejen pro vědce, ale může zajistit též firemní akce popř. akce pro soukromé osoby např. každoročně se zde setkávají potomci rodu Buquoyů.
Účastníci akcí mohou přímo v zámku využít příjemné a pohodlné ubytování s kapacitou 42 lůžek, parkování v areálu zámku.
Součástí areálu je rozlehlý zámecký park, ve kterém je možné zpříjemnit si přestávku či večer strávený v Nových Hradech. Stravování pro návštěvníky zajišťuje profesionální tým zámecké restaurace Rotunda, v přízemí objektu, která je přístupná i veřejnosti.
Veškeré informace naleznete na: www.chateau-novehrady.cz

Na místním hřbitově najdete pseudogotickou buqoyskou hrobkou, která je zdobená mozaikou podle Maxe Švabinského.

Hrad

Zpátky ale k hradu. Gotický hrad kdysi patřil pánům z Landštejna, Rožmberkům a samozřejmě také Buquoyům. Ti ho pak využívali jako sídlo hraběcí lesní správy, pro úřednické byty a jako buquoyský archiv.

Na konci 20. století prošel hrad rekonstrukcí a je přístupný veřejnosti v rámci dvou prohlídkových tras. Expozici rekonstruovaného hradu tvoří obrazová galerie, sbírka rodových portrétů, expozice historického empírového nábytku, lovecké zbraně, trofeje a sbírka unikátního černého skla – hyalitu. V přízemí hradu se nachází hradní galerie. Nádvoří hradu pro svou dobrou akustiku v létě často slouží k pořádání koncertů a divadel. Podívejte se, co je na hradě k vidění: www.hrad-novehrady.cz.

nove-hrady-kovarna
Kovárna s ukázkou řemesla

Přístupný je i palác, upravený na byty pro panské zaměstnance, parkán a hradní příkop, který patří mezi nejhlubší v České republice. Letos máte navíc možnost vystoupat do podkroví věže s vyhlídkou na město Nové Hrady, východní část Novohradských hor a do lesů Třeboňské pánve směrem k Borovanům.

Směrem k hradu stojí opravená kovárna, o které lze najít zmínky již z roku 1719. Můžete tu vidět plně funkční historickou kovárnu, sbírku kovářského nářadí i tradiční výrobky. Součástí je také obytný interiér, který přibližuje způsob života v 19. století.

Kam dále?

Kdysi jsme vás již pozvali na netradiční procházku Novohradskem prostřednictvím detektivky. Můžete se jí nechat inspirovat.

Ale pokud to vezmeme krátce, mělo by k dalšímu výletnímu cíli patřit Terčino údolí, západně od Nových Hradů. Jedná se o anglický park s řadou okrasných stromů a keřů podél říčky Stropnice. Nechal ho v polovině 18. století vybudovat hrabě Buquoy pro svou manželku Terezii. Ta ho postupně dále zkrášlovala empírovým domem Lázničky, klasicistním Modrým domem. Celý areál byl plný dalších romantických staveb, které se už bohužel většinou nedochovaly kvůli častým silným záplavám. Zůstalo krásně upravené údolí s umělým vodopádem a nedalekou tvrzí Cuknštejn.

Další zastávkou by se mohlo stát známé rašeliniště Červené blato s naučnou stezkou. Za pozornost stojí třeba i tvrz Žumberk, zhruba 12 km od Nových Hradů. Skvělý výlet je také magické místo Dobrá Voda kousek od Horní Stropnice. Dominantu tvoří barokní poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie. U něj vytéká mírně radioaktivní voda, která byla už po staletí považována za léčivou. Čistý vzduch a výborná voda dávají místu punc lázeňství.

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním: