Abyste si prohlédli třetí největší hrado-zámecký areál v České Republice, je zapotřebí zavítat do jihočeského Jindřichova Hradce. Čekají na vás unikátní stavby i interiéry, které na jiných hradech zámcích a hradech neuvidíte.

Foto: www.zamek-jindrichuvhradec.eu
Foto: www.zamek-jindrichuvhradec.eu

Památka byla založena na soutoku Nežárky a Hamerského potoka, na místě starší vodní tvrze, už ve 13. století.

Areál má tři nádvoří. Do prvního vstoupíte branou přes náhon. Předěly mezi druhým a třetím nádvořím vytvářejí Jáchymovo stavení, Gotický palác, a Černá věž neboli hladomorna láká na úžasnou vyhlídku ve výšce 32 m. Na třetím nádvoří přitahují pozornost nádherné velké a malé arkády, ale také kamenná kašna s bohatě zdobenou kovanou mříží, dále Adamovo stavení, Španělské křídlo a vstup do Černé věže. Z třetího nádvoří můžete projít do zahrady, kde se nachází nádherný Rondel.

K letošnímu 700letému výročí narození Karla IV. Lucemburského, bude od 13. srpna v prohlídkovém okruhu B – Gotický palác instalována expozice Následovníci sv. Jiří, kterou si budete moci prohlédnout až do 02.10.2016.
Expozice je situována do místností starého gotického, zčásti ještě románského paláce, dokončeného v první polovině 14. století Oldřichem III. z Hradce. „Středobodem je komnata s nástěnnými malbami zobrazujícími legendu o sv. Jiří, patronu rytířů. Svatojiřská legenda ve vstupní síni Oldřichova hradu je jedním z nejrozsáhlejších cyklů svatojiřských legend v celoevropském kontextu,“ říká kurátor nově instalované trasy a kastelán Jan Mikeš, a dodává, že „jej tvoří pásmo více než padesáti scén z legendy o sv. Jiří, křesťanském rytíři, vítězícím nad krutými pohany.“ Díky nasvícení a dalším úpravám středověkého sálu, například vitrážím v oknech, znovu místa získala atmosféru své doby.

Poprvé budou ve větší šíři prezentovány archeologické nálezy dlouholetého průzkumu zesnulého kastelologa a archeologa profesora Tomáše Durdíka. O důvod víc, proč se sem vydat na výlet. „Největší pozornost strhávají dosud neznámé a zcela ojedinělé gotické figurální kachle ze 14. – 15. století. Zájemci uvidí také předměty denní potřeby, militárie, ale i součásti oděvů. Veškeré nálezy byly unikátně dochované a zakonzervované v bývalé hradní cisterně,“ vyjmenovává přední odborník na středověkou historii Jindřichova Hradce Luděk Jirásko z Akademie věd ČR.

Gotický sál. Foto: NPÚ
Gotický sál. Foto: NPÚ

Samostatnou část expozice zaujímají dvě nesmírně vzácná sakrální umělecká díla, která jsou k vidění v bývalé sakristii. Zrestaurovaný gotický deskový obraz Madony z Jindřichova Hradce z doby kolem roku 1460 a druhou velmi cennou památkou je opuková plastika Piety z Lodhéřova z 80. let 14. století, která je pro veřejnost dosud neznámá a vystavena bude díky spolupráci s Biskupstvím českobudějovickým.

Je jednou z několika málo dochovaných opukových soch vyrobených v parléřovské huti v Praze, které byly pro svou formální dokonalost a preciznost zpracování známy a oblíbeny po celé Evropě, kam se exportovaly jako tzv. Smutný obraz z Prahy,“ upozorňuje kastelán Jan Mikeš. Původně byla socha objednána Jindřichem z Hradce pro oltář Božího Těla v hlavním hradeckém chrámu Nanebevzetí Panny Marie. „Socha bude výjimečně vystavena ještě před restaurováním, po konci návštěvnické sezony bude nově analyzována a restaurována. Návštěvníci tak uvidí jak původní stav, tak budou moci sledovat průběh příprav, průzkumů a následného restaurování,“ doplňuje kastelán Mikeš.

Kromě tohoto okruhu je také k vidění prohlídková trasa A (základní okruh), která návštěvníky zavádí do prvního patra renesanční budovy Adamovo stavení. Seznamuje s životním stylem vysokých zemských úředníků pánů z Hradce a s dobou správy panství za Slavatů a Černínů.

Na prohlídkové trase C budete moci nahlédnout do interiérů ve klasicistním stylu, v empíru a historizujících slozích. Určitě zaujme zařízení z loveckého zámku rodiny Černínů Jemčiny nebo galerie psích portrétů od malíře Petra Václava Bergera. Stejně jako trasa A končí v hudebním pavilonu Rondelu.

Zámecký Rondel, s unikátními akustickými vlastnostmi, byl postaven jako hudební pavilón v letech 1592-1597. Sloužil k vznešené zábavě, jako byly plesy, koncerty nebo přijímání urozených hostů. Také v dnešní době se tu konají kulturní a reprezentační akce nebo i svatby.

Akce

Do 26.08.2016 se můžete vydat na noční prohlídky s Bílou paní, které letos zavítají do doby elektrifikace Jindřichova Hradce Františkem Křižíkem.

Na další akce se podívejte zde: https://www.zamek-jindrichuvhradec.cz/cs/akce

Kam dále?

Sám Jindřichův Hradec je kouzelné místo, kde můžete strávit spoustu času. Milovníci historie tu kromě hradu a zámku naleznou i řadu památek, jako například městské opevnění, sousoší Nejsvětější Trojice na náměstí Míru nebo Bývalý klášter minoritů s kostelem sv. Jana Křtitele. Krásný výhled je také od rybníků Velký Vajgar a Malý Vajgar.

Zajímavým zážitkem je určitě také jízda vláčkem po úzkorozchodné železniční trati. K městu jako takovému se určitě ještě někdy vrátíme v samostatném článku, protože za výlet rozhodně stojí.

Zdroj: NPÚ

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním: