Věděli jste o tom, že i bažiny, močály, slatě, rašeliniště, podmáčené louky, blata, lužní lesy, slepá ramena mají svůj svátek? Slaví ho 2. února řada ploch také v České republice.

Rybník Svět. Také třeboňské rybníky jsou zahrnuty do Ramsarské úmluvy.

Svátek Ramsarská úmluva neboli Úmluva o mokřadech chrání tento velmi cenný biotop.

Úmluva (www.ramsar.org) platí už od roku 1971 (byla podepsána v íránském Ramsaru) a naše republika je aktivním členem. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších mezinárodních úmluv v oblasti ochrany přírody a krajiny. Aktuálně se celosvětově jedná o 2 253 chráněných lokalit na ploše 214 991 208 ha.

Která území sem patří? Šumavské rašeliniště, Třeboňské rybníky, Novozámecký a Břehyňský rybník, Lednické rybníky, Třeboňské rybníky, Litovelské Pomoraví, Poodří, Krkonošská rašeliniště, Třeboňská rašeliniště, Mokřady dolního Podyjí, Mokřady Liběchovky a Pšovky, Podzemní Punkva, Krušnohorská rašeliniště, Horní Jizera, Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa

Ačkoliv se taková úmluva může zdát mírně kuriózní, mokřady jsou jedním z nejdůležitějších biotopů na naší planetě,“ upozorňuje Ing. Lenka Skoupá, předsedkyně Toulcova dvora, Střediska ekologické výchovy. Mokřady jsou důležité pro množství vody, které mají schopnost, což bývá mnohem více, než je tomu u uměle vytvářených vodních nádrží. Mokřady se významně podílejí na koloběhu vody v přírodě, udržují vodu v krajině, příznivě ovlivňují podnebí velkým výparem, který spotřebovává většinu tepla ze slunečního záření dopadajícího na mokřadní lokality. Pohlcují nadbytečný oxid uhličitý z ovzduší. V době změny klimatu, kdy se u nás střídají sucha a povodně, význam mokřadů stále vzrůstá.

Mokřad, foto: archiv Toulcova dvora

Tyto mokřady jsou kromě jiného také významným místem pobytu vzácného ptactva nebo hmyzu.

Výročí můžete oslavit výletem na některé z těchto míst. Po celém světě se v tento den konají akce na podporu mokřadů z hlediska ochrany přírody, ale také s ohledem na význam pro člověka.

Vydat se můžete třeba i na mokřad na území hlavního města Prahy, který se nachází v areálu Toulcova dvora. „Nachází se zde několik ohrožených živočichů a podobně jako ostatní mokřady představuje také tento mokřad ochranu před povodněmi,“ dodává předsedkyně Toulcova dvora, Lenka Skoupá.

Zdroj: TZ Toulcova dvora

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním: