Pokud jste již dlouho nebyli v Muzeu hlavního města Prahy, máte skvělou příležitost 28. 9. 2015, protože v tento den oslaví 115. výročí otevření prvních expozic. Proto bude od 9 do 18 hodin vstup do hlavní budovy Muzea hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8 zdarma.

hlavni-budova-muzea-praha
Foto: http://muzeumprahy.cz

A jelikož se jedná o slavnostní den, bude pro návštěvníkypřipraven bohatý doprovodný program v podobě komentovaných prohlídek budovy a výstavy Co čas nevrátí / Praha 60. let ve fotografiích Borise Baromykina a také tvořivé dílny pro děti.

Pokud budete mít zájem o komentované prohlídky této budovy, uskuteční se v 10:00, 14:00 a 16:00 hodin. Pracovníci lektorského oddělení návštěvníky seznámí s historií muzea, se zajímavostmi, které se vážou k této historické budově, a s jejími jedinečnými sbírkami. Sraz zájemců o prohlídku bude před budovou.

Budete se moci zúčastnit i komentované prohlídky výstavy Co čas už nevrátí / Praha 60. let ve fotografiích Borise Baromykina s autorem výstavy Borisem Baromykinem. Prohlídka začne v 13:00 v prvním patře ve výstavě.

Boris Baromykin: Večer na Václavském náměstí
Boris Baromykin: Večer na Václavském náměstí

Děti si přijdou na své v rámci tvořivých dílen, kdy si budou moci vyrobit sponky do vlasů Kanzashi ‒ japonské tradiční ozdoby různých tvarů a velikosti. Ty se dají použít na oděv, obuv, dle vlastní fantazie. Dále náramky Shamballa, které se hodí k jakémukoli oblečení, a mohou je nosit dívky i chlapci. Proběhne také Face Painting, kdy si děti budou moci nechat od výtvarnic s dlouholetými zkušenostmi namalovat různé motivy na obličej.

K dispozici bude před budovou muzea i informační stan, kde se můžete dozvědět novinky o muzeu.

První expozice byly veřejnosti otevřeny 27. 9. 1900. Byly vytvořeny Břetislavem Jelínkem, prvním kustodem muzea, a měly návštěvníkům ukazovat muzejní sbírky druhově rozčleněné. Soubory exponátů byly instalovány tak, aby muzeum mohlo vystavit co nejvíce ze svých sbírek a ukázalo některé úseky života a práce obyvatel Prahy v časovém rozpětí od pravěku přibližně do konce 18. století. Tak byly vystaveny předměty z keramiky, kovů, skla, liturgické předměty, umělecké památky, nábytek, zbraně atd. Vystaveny byly také Jelínkovy archeologické nálezy. Expozici doplňoval již tehdy cenný soubor cechovních památek. Rozvoj města byl od konce 15. století dokumentován na vedutách a plánech Prahy v expozici pražské ikonografie. V přízemí bylo vytvořeno lapidárium kamenných soch a architektonických fragmentů. V přízemí muzea byla vytvořena gotická síň, v níž byla osazena původní gotická žebra z 15. století ze zbořeného Štorchova domu na Staroměstském náměstí. V tomto, z originálních prvků uměle vytvořeném prostoru, byly vystaveny předměty útrpného práva, získané z Novoměstské radnice. Jelínkovo uspořádání sbírek přervalo až do roku 1938, částečně ještě v době druhé světové války.

Zdeněk Míka: Sto let Muzea hlavního města Prahy, Praha 1983

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním: