Svátek sv. Valentýna
Valentýnská oslava, www.pixmac.cz

Svátek zamilovaných, který se převážně v anglosaských zemích slaví 14. února, se snaží uchytit drápky i u nás.
Má své příznivce i zaryté odpůrce.
Odkud vlastně pochází jméno „Valentýn“ (častěji Valentin)?
Jedná se o latinské jméno, odvozené od slova „valens“, což v překladu znamená „zdravý“, „silný“, „cihodný“.

Historie

Vznik svátku má několik variant a vysvětlení. V jedné z legend nás zavádí do starověkého Říma, zhruba do 5. století, kdy se mezi 13.-15. únorem slavil svátek jménem Lupercalia. Měl odvrátit hrozbu temných sil a postarat se o očistu celého města. Podle této legendy pak v předvečer svátku Lupercalia byla jména mladých dívek vkládána do „urny lásky“ a chlapci si posléze tyto kartičky se jmény vytahovali. Dívka, jejíž jméno si mladík vytáhl, se tak měla stát jeho milou pro následující rok.

Další z legend nás přivádí do starého Říma ve 3. století, kdy měl kněz tajně oddávat páry proti zákazu císaře Claudia II. Tomu se nelíbilo, že muži nechtějí opouštět rodiny, aby mohli do bitev. Proto nechal 14. února kněze Valentina popravit. Ochránce zamilovaných navíc poskytoval duchovní pomoc pronásledovaným křesťanům. Mučednická smrt byla poprvé uctěna v roce 496 papežem Gelasiem I. Přesný rok popravy není znám a hovoří se o letech: 269, 270 a 273.

Jiná legenda vypráví o sv. Valentinovi, biskupovi z Terni, který žil ve 3. století. Významný evangelista, misionář a léčitel byl sťat za nepřípustná a nevysvětlitená uzdravení a zázraky.

Novodobý svátek lásky

Dnes je ze svátku poměrně komerční záležitost. Nejrůznější přáníčka, květiny, večeře mají dát druhému pocit, jak je pro nás důležitý, vyjádřit lásku. Toto masové rozesílání přání začalo v roce 1797, kdy byl vydán sborník veršů pro mladé zamilované páry (The Young Man’s Valentine Writer), aby jim zjednodušil sepsání romantických veršů.
Nejstarší dochovanou valentýnkou je však báseň ve francouzštině napsaná roku 1415 vévodou Karlem Orleánským, kterou poslal své ženě v době, kdy byl vězněn v londýnském Toweru. Valenýnka je uložena v Britské knihovně v Londýně.

Příležitost projevit lásku

Slavíte sv. Valentýna, 1. května se líbáte pod rozkvetlou třešní nebo se snažíte pečovat o svou lásku po celý rok?

Do které skupiny patříte vy?

 

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním: