O rakouské císařovně Sisi už vyšlo mnoho knih. Ale jen málo z nich se ale opírá o její vlastnoručně psanou korespondenci. Dagmar Beňaková prozrazuje detaily dopisů i jejich obsah. Přečtěte si ukázku.

Kniha Dopisy od Sisi nechává nahlédnout do osobní korespondence rakouské císařovny Alžběty uložené v Tajném domácím archivu rodu Wittelsbachů. Co psala své matce? Jaký vztah měla s Kinim, Ludvíkem II. Bavorským? Nebo s kým spiklenecky inscenovala svatbu starší dcery Gisely? Dopisy od Sisi prozrazují i to, v jakých jazycích císařovna psala a jak moc náročné bylo rozluštit Alžbětin rukopis v kurentu (německá obdoba novogotického písma).

„Moje písmo je jako já, nedá se spoutat“

Alžběta Rakouská

S laskavým svolením pana vévody Františka Bavorského mám tu čest poprvé představit široké veřejnosti 24 doposud nepublikovaných vlastnoručně psaných dopisů císařovny. Jedná se o dopisy z let 1847–1872,“ uvádí v předmluvě Dagmar Beňaková.

Dagmar Beňaková rozdělila Sisina psaní celkem do šesti kapitol podle adresátů, kterým byla určena, a doplnila je o společenské souvislosti. Díky tomu čtenáři získají nový ucelenější pohled na život rakouské císařovny.

12. září 2023 od 17:00 se bude Městské knihovně v Praze (Ústřední knihovna – Záliv – hala s naučnou literaturou, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1) konat přednáška Dagmar Beňakové nejen o knize Dopisy od Sisi.

Přečtěte si ukázku z knihy Dopisy od Sisi.

Dále psala Sisi o stěhování ze Schönbrunnu do Hofburgu (Alžbětinými slovy „do města“). Po svatbě pobýval císařský pár v dubnu a květnu střídavě ve vídeňském Hofburgu, v Schönbrunnu (který byl tenkrát za hranicemi města Vídně) a v ještě vzdálenějším Laxenburgu. V červnu 1854 odjeli novomanželé na reprezentační cestu do Českých zemí a potom opět střídali rezidence. Nejčastěji se zdržovali v Laxenburgu, císařově oblíbeném sídle, konkrétně v paláci nazývaném Modrý dvůr. Sisi však tento zámek neměla ráda. Císařovi rodiče v té době pobývali v Schönbrunnu. V srpnu 1854 zamířila – k velké Sisině radosti – celá rodina do Ischlu, kde se mladá císařovna mohla opět setkat s matkou a sourozenci a pochlubit se, že je čerstvě těhotná. Pak se císařský pár přestěhoval do Schönbrunnu, letní rezidence rodiny, a v listopadu do Hofburgu, aby zde strávil celou zimu, protože v tomto sídle byly lepší možnosti vytápění. V té době dostala zimomřivá Sisi od svého otce Maxe jako dar dvoje nová kamna a do svého salonu v Hofburgu si je nechala dovézt.

Sisi už mezitím prozradila i Augustě, že čeká dítě, a v dopise jí poděkovala za projevenou radost („z nových nadějí“). První dítě císařského páru – dcera Žofie Frederika Dorothea Marie – spatřila světlo světa 5. března 1855 ve vídeňském Hofburgu. Porod byl velice těžký. Císař stál své mladičké, teprve sedmnáctileté ženě po boku. Držel ji za ruku. Sisi ruku svého muže vděčně políbila. Císařova matka byla u porodu též a vše zaznamenala do deníku. Dívenka dostala jméno právě po ní (tenkrát bylo zvykem pojmenovat první dceru po významnější z obou babiček). Rodiče děťátku od začátku láskyplně říkali anglicky baby. První zážitky z mateřství vylíčila Sisi Augustě následovně:

Vídeň, 22. března 1855

Milá Augusto,

s upřímnou radostí jsem obdržela Tvůj přátelský dopis, který mi donesl rakouský vyslanec, a chtěla bych Ti za něj poděkovat, stejně tak jako za Tvou srdečnou účast na mém nynějším novém štěstí.

Že mě nazýváš Sisi, se rozumí samo sebou a velice by mě ranilo, kdybys mě chtěla nazývat jinak.

Moje malá je skutečně už velice milá a dělá císaři i mně strašně moc radosti. Na začátku mi přišlo opravdu zvláštní mít vlastní dítě, je to úplně nová radost, také mám malou celý den u sebe, kromě doby, kdy ji nesou na procházku, což je za krásného počasí často možné.

S vroucím politováním jsem slyšela o nemoci Tvé tety, obzvláště proto, že vím, jak velice ji miluješ, a mohla jsem si myslet, jak se o ni budeš strachovat. Tetám vyřídím, co o tom píšeš.

Z Possi dostávám zprávy často a doufám, že maminku a sourozence tento podzim zase uvidím v Ischlu, na což se už teď příšerně těším.

Luitpolda a Tvé děti srdečně zdravíc, zůstávám Tvoje Tebe upřímně milující Sisi

JUDr. PhDr. Dagmar Beňaková, Ph.D., LL.M., vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a rovněž Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (obor německá a rakouská studia). Absolvovala řadu zahraničních pobytů, během nichž se věnovala právu, historii i cizím jazykům. Nyní pracuje na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky. V minulosti externě vyučovala na Právnické fakultě a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Pod svým rodným příjmením (Černá) publikovala jednu monografii, celou řadu článků v odborných časopisech a příspěvků ve sbornících a kolektivních monografiích. Jeden z příspěvků vyšel také pod jejím současným příjmením. Ve volném čase se věnuje hlavně své rodině, četbě a cestování.

Již od dětství putuje po stopách císařovny Alžběty Rakouské, zvané Sisi. Stejně intenzivně sbírá a studuje veškerou dostupnou literaturu o císařovně, a to nejen v češtině, ale především v němčině, dále v angličtině, francouzštině, maďarštině, italštině a španělštině. Od svých vysokoškolských studií také k tomuto tématu vyhledává v archivech a knihovnách primární prameny.

Dagmar Beňaková vydala pod hlavičkou GRADA o císařovně Sisi již tři publikace: Toulky po stopách císařovny Sisi, Za sluncem po stopách císařovny Sisi a Dopisy od Sisi.

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním: