Tomáš Němeček přibližuje velikána vzdělávání, Jana Amose Komenského v titulu primárně určeném dětem. Baví a vzdělává i dospělé.

Titul Jan Amos Komenský je dalším z dílů série vzdělávacích titulů Velikáni do kapsy, které vydává Mladá fronta. V této edici určené především pro děti již vyšly knihy Božena Němcová, Marie Terezie, ale i Tomáš Garrigue Masaryk, Karel IV. a Jan Hus. Jana Amose Komenského tu představuje jako inspirativního člověka.

V knize jsou průvodci Všezvěd Všudybud a Magické Mámení. Představují lidskou zvědavost a v případě Mámení – symbol myšlenkové pohodlnosti, které můžeme znát z knihy J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce.

Kniha Tomáše Němečka je podána zábavnou formou, která je díky tomuto způsobu sympatická dětem, ale baví i dospělé. Zároveň se v ní vzdělávají. A to i ti dospělí čtenáři. Zajímavé a zcela nečekané informace jsou tu nabízeny nápaditě a s vtipem. Text je propojen s komiksovými okénky s obrázky Tomáše Chluda a tvoří skvělý celek. Kromě Komenského a dvou průvodců, tu vystupují i další významné osoby té doby, jako Albrecht z Valdštejna, Fridrich Falcký nebo Ferdinand II., ale také všechny tři Komenského manželky a jeho děti.

Čím vás tato zajímavá osobnost může udivit? Třeba tím, že jako mladý ušel 500 kilometrů z Německa na Moravu. Také například tím, že měl schovanku – prorokyni – Kristinu Poniatowskou, která u nich žila spolu se svým bratrem. Kromě nich bydlel u Komenského ještě nadaný sirotek z Jednoty bratrské. Jan Amos byl velmi všestranný člověk. Kromě tvořivosti, jako překládání, skládání písní, ho velmi zajímala rodná zem, ale také třeba hvězdy. Byl autorem mapy Moravy a choval včely. A samozřejmě v knize nechybí ani spousta informací o způsobu vzdělávání. Jak to bylo s jeho Školou hrou a také třeba „S knihami švarně nakládej, měj jich nemnoho, ale dobře vybrané.‟

Ukázka z knihy

Na závěr knihy se čtenáři dozví další možnosti, jak si dál rozšířit znalosti o této historické veličině. A také si mohou udělat kvíz o této osobnosti.

Díky zobrazení Komenského života můžeme také lépe nahlédnout do 17. století, upevnit si historické souvislosti a zjistit, jak i se v nesmírně kruté době dá žít s pořádnou dávkou laskavosti.

Nakladatel: Mladá fronta, 2020, ilustrace: Tomáš Chlud, pro děti od 9 let, 144 str.

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním: