Zejména před odjezdem na dovolenou je třeba dům řádně zabezpečit. V opačném případě může čekat majitele po návratu velice nepříjemné překvapení. Škody po vloupání, požáru či jiném neštěstí se leckdy šplhají do statisícových až miliónových částek. Nezřídka přijde rodina dokonce prakticky o všechen svůj majetek.

Foto: Pexels

Nelze tudíž pochybovat o tom, že se vyplatí investovat do prevence, která spočívá zejména v podobě kvalitního zabezpečení domu. Ten ho v době nepřítomnosti svých obyvatel ochrání nebo je upozorní na potenciální nebezpečí.

Mechanické zabezpečení domu

Do této kategorie spadají především bezpečnostní dveře, folie do oken, žaluzie a další mechanické bezpečnostní prvky, které chrání domov před nevítanými hosty tím, že jim ztěžují vniknutí do objektu.

Obecně se řadí tyto mechanismy do 6 bezpečnostních tříd označovaných zkratkou RC (z anglického „Resistance Class“), kdy RC 1 představuje nejnižší stupeň ochrany.

Bezpečnostní dveře

Nedílnou součástí ochrany domova před vloupáním a do určité míry i před požárem jsou bezpečnostní vchodové dveře. Existuje celá řada typů bezpečnostních dveří, které se od sebe odlišují mimo jiné konstrukcí, systémem zamykání a již zmíněnou bezpečnostní třídou.

Mohou mít kovovou nebo dřevěnou konstrukci. Jejich součástí je bezpečnostní vložka, to znamená ta část dveří, do které se vkládá klíč a lidově se často označuje jako „zámek“. A v neposlední řadě jsou vybaveny bezpečnostním kováním. Dveře, vložka i kování by měly spadat do stejné bezpečnostní třídy.

Foto: Pexels

Při pořízení bezpečnostní dveří doporučují odborníci provést zároveň také výměnu zárubně. V opačném případě se může stát stará zárubeň právě oním pomyslným „slabým místem“, se kterým si zloděj hravě poradí například pomocí heveru.

Pokud má dům i zadní vstup, určitě je vhodné nějakou formou zabezpečit rovněž ten. Alespoň bezpečnostní zámek na dveře se rozhodně vyplatí nechat nainstalovat také na balkonové dveře. Bezpečnostní zámek poskytuje mnohem vyšší stupeň ochrany než ten klasický

Zabezpečení oken

Mnoho zlodějů využije k proniknutí do domu okno. To běžné lze totiž jednoduše vypáčit nebo rozbít jeho skleněnou výplň prakticky během okamžiku. Zejména u těch oken, která jsou umístěná v přízemí nebo je k nim snadný přístup, je proto třeba zvážit nějakou formu jejich zabezpečení.

Zajímavou možností je bezpečnostní sklo, které může spadat do bezpečnostní třídy RC 1 až RC 4. To je opatřeno speciální bezpečnostní folií na sklo (takzvaná PVB folie), která je čirá a vyznačuje se vysokou pevností a přilnavostí. Bezpečností fólie tak zabraňuje poranění při vysypání skla, ale pokud je instalována ve více vrstvách, chrání zároveň před vloupáním do domu.

Dalším ochranným mechanismem je bezpečnostní kování. To má speciální tvar, který znesnadňuje vypáčení, navíc je opatřeno větším množstvím uzamykacích bodů.

Riziko vykradení eliminují rovněž venkovní bezpečnostní žaluzie. Bývají vyrobeny z odolných tvrzených hliníkových materiálů a zvenčí je nelze vypáčit ani mechanicky vytáhnout. Kromě toho představují ochranu před slunečním zářením, hlukem a větrem. Alternativou jsou venkovní bezpečností rolety.

Elektronické zabezpečení domu

Pokud je zloděj šikovný a dokáže překonat mechanické ochranné prvky, přichází na scénu elektronický zabezpečovací systém (zkráceně EZS). Ten sice nedokáže zabránit samotnému vloupání, ale varuje před pohybem nebo přítomností cizích osob v domě.

Domov pod dohledem bezpečnostních kamer

Sledovat, co se děje v domě nebo na soukromém pozemku, je možné prostřednictvím kamerového systému. Pokud se spustí alarm, může majitel okamžitě zjistit, zda se jedná pouze o planý nebo naopak oprávněný poplach.

Nejjednodušší kamery nedisponují možností záznamu, jsou proto určeny pro sledování v reálném čase. Výhodnější jsou tudíž bezesporu bezpečnostní kamery se záznamem, které mohou navíc sloužit i jako důkazní materiál pro usvědčení pachatele.

Bezpečnostní kamery obvykle fungují na bázi IP (internetového připojení), WiFi (bezdrátové, připojují se k WiFi síti) nebo GMS (data odesílají mobilní sítí na telefon).

Podle umístění mohou být kamery venkovní nebo vnitřní. U těch venkovních ovšem pozor na právní předpisy. Pokud totiž zabírají i přilehlý chodník a náhodné kolemjdoucí, je třeba se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů a pohlídat si, aby bylo vše v souladu se zákonem.

Další elektronické bezpečnostní prvky

Elektronicky by měly být zabezpečeny zejména vstupy do domu. Šikovnou vychytávkou jsou speciální čidla, která detekují otevření vstupních dveří nebo otevření oken. Nainstalovat je lze také na vytipovaná místa přímo v interiéru, což dokáže zloděje vskutku nepříjemně zaskočit.

K běžně používaným elektronickým bezpečnostním prvkům náleží také takzvaná pohybová čidla. Ta jsou nejefektivnější v kombinaci s kamerami. Pohybové čidlo totiž dokáže nezřídka spustit i kočka nebo pták, proto je důležité si rovnou ověřit, co se doma vlastně děje.

Pořídit lze dokonce i elektronickou zámkovou vložku, která umožňuje ovládat klíč ve dveřích na dálku.

Nejdůslednějším řešením je pochopitelně komplexní elektronický zabezpečovací systém, který se skládá z celé soustavy bezpečnostních zařízení.

Cena za základní elektronické zabezpečení domu se v současnosti pohybuje orientačně okolo 30 000 korun. Záleží pochopitelně mimo jiné na velikosti a členitosti domu, stejně jako na zvoleném zabezpečovacím zařízení. Komplexní a nejmodernější zabezpečí se může vyšplhat až do statisícových částek.

Zabezpečení domu svépomocí

Pokud je majitel kutil, může si udělat do jisté míry zabezpečení rodinného domu sám.

Například instalaci bezdrátové kamery nebo umístění bytelného zámku na vrata od garáže zvládne prakticky každý. Ten, kdo je šikovnější, si možná troufne například i na umístění mříží do dveří nebo jiné zabezpečení dveří třeba v podobě bezpečnostní cylindrické vložky.

Je však třeba pamatovat na nepříjemnou skutečnost, že zabezpečení domu svépomocí pojišťovny obvykle neuznávají. To znamená, že nelze očekávat slevu na pojištění domácnosti za zabezpečení a někdy dojde i ke krácení pojistného plnění v případě, kdy dojde ke vzniku pojistné události.

Ochrana proti požáru

Zloději nejsou jediným potencionálním nebezpečím. Například k požárům v domácnostech vyjíždí hasiči prakticky každodenně, mnohdy při nich navíc vzniknou nejenom obrovské škody na majetku, ale ojedinělé nejsou ani tragické důsledky. Zrádný je zejména oheň, který se rozšíří během noci, když obyvatelé domu spí (doporučujeme přečíst článek Co dělat proti požáru v bytě).

I zde platí, že důležitou roli hraje prevence. Ta může spočívat například v instalaci požárně bezpečnostního zařízení. Jedná se zejména o autonomní detektory požáru a kouře, které fungují jako hlásič požáru. Některé dokážou přenést informaci o nebezpečí dokonce i na ohlašovnu požáru. Podobné zařízení je cenově poměrně dostupné a rozhodně se vyplatí, vždyť případnou záchranu lidského života nelze přepočítat na peníze…

Foto: Pexels

Škody dokáže minimalizovat co nejrychlejší hašení požáru. V každém rodinném domě by měl být proto po ruce hasicí přístroj. Ten je v novostavbách již od roku 2008 povinný, ale určitě je vhodné jej pořídit i do domu staršího data postavení. Ostatně při vznícení elektroinstalace nebo horkého oleje ani nelze použít k hašení ohně vodu.

Kromě varování před požárem existují také elektronická zařízení, která upozorňují na přítomnost oxidu uhelnatého, plynu či vody.

Prevence jako úplný základ

I zdánlivé drobnosti mohou zabránit značným škodám. Základem je proto především prevence, kterou lze na samotný závěr stručně shrnout do několika bodů:

  • nenechávat klíč od domu na snadno přístupném místě (například pod rohožkou)
  • před odjezdem vždy zkontrolovat, zda jsou všechny dveře a okna zavřená
  • vypnout přívody vody a plynu, stejně jako odpojit spotřebiče ze zásuvky
  • neupozorňovat na nepřítomnost nevybranou „přetékající“ poštou ve schránce (poprosit například souseda o pravidelné vybírání)
  • nedávat na sociální sítě důvěrné informace (o odjezdu na dovolenou, fotografie interiéru apod.)
  • opravdu cenné věci umístit do trezoru
  • nepodcenit kvalitní pojištění domácnosti (mělo by zahrnovat i pojištění proti požáru)
  • nainstalovat kombinaci mechanického a elektronického zabezpečení
  • dům by na první pohled neměl vypadat jako opuštěný (pomůže například časový spínač na rozsvěcení světel, stažení rolet atp.)
Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním: