Titul o významné evropské dynastii vydalo koncem roku nakladatelství Slovart. Habsburkové měli podíl na chodu nejen Evropy, ale i na dalších částí světa. Co všechno o nich víme, o jejich vítězstvích, prohrách vypráví kniha Martyna Rady Habsburkové.

Dějiny Habsburků sahají velmi do minulosti a kniha uvádí první zmínky o rodu v 10. století. Drobný rod se postupně rozrostl do významného rozsahu. Mezi jejich členy patřily nejrůznější osobnosti. Panovníci byli intelektuálové, ale i vojevůdci. Měli nejrůznější charakterové vlastnosti. Martyn Rady Habsburky ukazuje jako ty, kteří se cítili mít velké poslání jako strážci míru, obránci římskokatolické církve a průkopníci vzdělanosti. Jejich výsadní postavení ve střední Evropě ukončil atentát v Sarajevu roku 1914 a následná válka.

Kniha Martyna Rady Habsburkové s podtitulem Vzestup a pád světové velmoci vypráví velmi barvitý příběh celosvětově významného rodu. Autor vychází z nejrůznějších studií, včetně nedávných. Přestože kniha není žádnou drobnou knížečkou, šťavnatá historie Habsburků je popsána velmi barvitě a 400 stran přeběhnete očima během pár dnů. Kromě poutavého a místy i vtipného vyprávění historie se čtenář dozvídá různé perličky a zajímavosti. Co lze knize trochu vyčíst, je malé množství obrázků. V titulu jich najdete skutečně jen několik. Autorova kniha o Habsburcích je velmi cenná v přístupu k tématu, její kouzlo spočívá ve výborném tempu a odlišném podání, než ke kterému se dostáváme v hodinách dějepisu.

Martyn Rady velmi dobře zpracoval historii dynastie Habsburků. Z knihy je zřejmé, jak dynastie propojila dějiny mnoha částí Evropy. V knize můžete najít pro lepší přehlednost i genealogii, poznámky na závěr a důkladný rejstřík. Můžete si v průběhu čtení listovat, abyste se lépe vyznali, kdo je kdo. 

Martyn Rady je profesorem středoevropských dějin na University College London. Přední odborník na střední Evropu kromě tohoto titulu napsal ještě knihy Habsburská říše: velmi krátký úvodCísař Karel V. a další tituly o maďarských a rumunských dějinách. Žije v Kentu ve Velké Británii.

Titul Habsburkové bude překvapením pro všechny, kteří mají len letmé povědomí o tomto významném rodu. Kdo už o Habsburcích něco ví, možná v knize nenajde tolik nových informací, ale jako celkový pohled na tuto dynastii, je kniha určitě cenná.

Vydal Slovart, 2021, originál: The Habsburgs: To Rule the World, 2020; překlad Jan J. Škrob, 400 stran

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním: