Po celý březen neboli Tulipánový měsíc probíhají v Praze, Olomouci, Liberci a ve Středočeském kraji aktivity ve prospěch onkologicky nemocných a jejich blízkých. Celou akci již počtvrté realizuje nezisková organizace Amelie, z.s. ve spolupráci s veřejností. Rakovina je vážnou nemocí, která se často neobejde bez psychosociální péče, důležitá je také podpora v jednoduché formě jako například výzdoba onkologických pracovišť dílky zaslanými veřejností podle motta „Přivolejme s jarem i naději“.

privolejme-s-jarem-i-nadejiTulipánový měsíc byl slavnostně zahájen vernisáží benefiční výstavy 2. března 2016. „Jsme rádi, že letos mohl být zahájen tento jedinečný projekt zrovna u nás v olomouckém Centru Amelie. Připravili jsme slavnostní program, kterému vévodila vernisáž benefiční výstavy maleb Evy Petrůjové. Ta vytvořila cyklus maleb na motivy tulipánů ve zcela originálním stylu a věnovala jej celý Amelii,“ upřesňuje Tereza Kvapil Pokorná, koordinátorka Centra Amelie v Olomouci. Výstava bude trvat až do konce března a výtěžek z prodeje maleb půjde na podporu bezplatných služeb Center Amelie, stejně jako část výtěžku z prodeje tulipánů v Praze, který realizuje pro Amelii květinářství kytku.cz .

Do akcí projektu se v tuto chvíli zapojilo již více než 1800 osob nejen z 25 školských a sociálních institucí. Vyzdobeno bude během tohoto týdne 12 oddělení nemocnic a ordinací. Kromě výzdoby po celý měsíc nabízejí dobrovolníci i další akce v nemocnicích. K dispozici budou výtvarné a hudební dílny, lidský jukebox, ktarý zahraje a zazpívá na přání a také různá hudební a divadelní vystoupení.

tulipan-pixabayKromě toho nabízí Centra Amelie v Liberci, Olomouci, Praze a Rakovníku ochutnávky aktivit, které jsou nabízeny jako podpora léčby a života s rakovinou. Je možné se tak nezávazně zúčastnit výletu s nordicwalking, arteterapie, sociálního poradenství, nebo se jen seznámit s místem a lidmi v Centru. Centrum Amelie v Praze navíc nabízí 30.3. přednášku PhDr. Jiřiny Šiklové, CSc. na téma „Moc a bezmoc nemocných“. Tulipánový měsíc tak chce prakticky ukázat, co dělat pro to, aby byl život zasažený rakovinou lepším.

Co je Amelie?

Amelie, o.s. již deset let nabízí bezplatné služby onkologicky nemocným v Centrech Amelie v Liberci, Praze, Olomouci a Rakovníku a to formou individuální podpory odborníků, skupinových aktivit, informačním servisem a také na Lince Amelie, která má telefonickou a e-mailovou část. Dobrovolníky Amelie lze potkat v Centrech i na onkologických klinikách v Olomouci, Praze a Středočeském kraji. Amelie zajišťuje také odborné vzdělávání a množství dalších podpůrných projektů.

Organizace svojí činností pomáhá onkologicky nemocným a jejich blízkým zmírňovat strádání od chvíle stanovení diagnózy, v průběhu onemocnění i v situacích, kdy se člověk vrací do aktivního života nebo naopak umírá. Amelie je jedinou organizací v České republice, která poskytuje psychosociální podporu systematicky a odborně.

 • Vzhledem k vývoji diagnostiky a technologií, délce léčby i přežití nemocných se onkologické onemocnění již řadí mezi chronická onemocnění.
 • Jeho výskyt jej řadí v ČR mezi druhé nejčastější onemocnění vedoucí k úmrtí, hned po kardiovaskulárních onemocněních.
 • V ČR žije asi 500 tisíc osob diagnostikovaných onkologickým onemocněním. V Praze je nemocný každý třicátý.
 • Onkologické onemocnění zakládá na léčbu v řádu měsíců a poměrně často vede k následnému pobírání invalidního důchodu.
 • Dle zjištění výzkumů se při cílené psychosociální péči o onkologicky nemocného dá prokazatelně dojít ke snížení nákladů na léčbu (L.Travado, IPOS: New Cancer Quality Standards, 2005). Je to proto, že včasně podaná a relevantní informace sníží stres nemocného a jeho blízkých, čímž se zvyšuje kompetence nemocného k jednání a rozhodování. Nemocný také mnohem lépe přijímá léčbu, což pozitivně ovlivňuje její průběh, délku jeho přežití a kvalitu jeho života s onemocněním či po ukončení aktivní léčby, včetně situací dožití.
 • U dlouhodobě nemocných i jejich blízkých se také rozvíjí často chronický stres, který ovlivňuje zánětlivost i hormonální hladiny, ovlivňuje krevní tlak a ohrožuje kardiovaskulární zdraví (Sephton and Spiegel, 2003.), zhoršuje prožívání bolesti (Sephton et al., 2000; Low et al., 2009.), zvyšuje úmrtnost (Koopman et al., 1998.) či zvyšuje riziko rozvinutí rakoviny (Andersen et al., 2012.).
 • Více jak 50 % onkologicky nemocných trpí tzv. distresem, který má nepochybné zdravotní dopady. Dle výzkumů, které uvádí Tschuschke má obtíže v oblasti poruchy nálad a úzkostí až 50% onkologicky nemocných.

Jak pomůže psychosociální pomoc?

 • Psychoterapeutické a krizové vedení se zaměřuje i na překonání strachu, pocitu bezmoci, viny nebo izolace a také na rodinné problémy, které se projevily v důsledku nemoci.
 • Příznivě působí na průběh léčby, pokud je taková pomoc dostupná, nemocný a jeho blízký úspěšněji zvládají změny, které onkologická diagnóza vnáší do osobního i profesního života. Podstatně přispívá k získání nové rovnováhy a usnadňuje návrat k běžnému životu po léčbě.
 • Zahrnuje i sociální a pracovněprávní poradenství a informační servis, díky kterým se lidé s onkologickým onemocněním i jejich blízcí lépe orientují v nové životní situaci a jsou lépe vybaveni pro změny, výzvy a rozhodnutí, která musí učinit.
 • Je určena nejen lidem s onkologickým onemocněním, ale i jejich blízkým, kteří s nimi sdílí zátěž, včetně sociálního dopadu nemoci na život rodiny.
 • Cílený odborný proces vede ke zmírnění stresu, úzkosti, deprese a dalšího strádání od chvíle diagnózy po celý průběh léčby. Pomáhá, i když nemoc ustoupí a opakují se pravidelné kontroly, ale i v situaci, kdy člověk umírá.

Zdroj: TZ Amelie o.s.

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním: