Iniciativa usilující o zlepšení stravování na školách Skutečně zdravá škola na své konferenci v sobotu 24. října předávala ocenění školám zapojeným ve stejnojmenném programu. Za pět měsíců zvládlo 15 pilotních škol zlepšit školní stravování mnohem větší měrou než za dlouhá léta předtím.

Tým Skutečně zdravé školy
Tým Skutečně zdravé školy

Podle vzoru britského programu Food for Life splnily tyto školy kritéria směřující k ozdravění školní jídelny a k rozvoji vzdělávání o jídle. Skutečně zdravá škola uděluje certifikát na třech úrovních: bronzovou, stříbrnou a zlatou. Každá úroveň má specifická kritéria, která musí škola splnit. Několik nepříliš složitých kroků stačilo k tomu, aby šest škol dosáhlo ve stravování takového pokroku, že dokonce získaly bronzový certifikát programu Skutečně zdravá škola.
Toto ocenění získává škola, která:

  • nabízí ve školní jídelně sezónní pokrmy vyrobené minimálně ze 75 % z čerstvých surovin,
  • zapojuje rodiče a žáky do zlepšování školního stravování a prožitku v jídelně,
  • poskytuje žákům možnost vzdělávacích aktivit v oblasti přípravy pokrmů, zahájila kroky k vytvoření školní zelinářské zahrady a organizuje pro žáky návštěvy farem v okolí,
  • respektuje potřeby strávníků se specifickou dietou tím, že jim umožní ohřátí z domu doneseného dietního pokrmu.

Co konkrétně školy stihly změnit za jedno pololetí fungování programu?

V některých školních jídelnách se zabydlely salátové bary. Školy se shodly, že je děti přijaly s nadšením a zvýšila se díky nim konzumace čerstvého ovoce a zeleniny.
Školní jídelny omezily nebo úplně vyřadily slazené nápoje. Skokové zrušení slazených čajů se u dětí neosvědčilo, a školy proto přistoupily k variantě postupného snižování množství cukru.
Vaří v maximální míře z čerstvých surovin a vyřadily polotovary a náhražky. Ukázalo se, že kuchařky někdy vařily z těchto potravin v dobré víře, že jsou pro děti vhodné, protože jsou doporučené státem. Po vysvětlení zdravotního přínosu čerstvých surovin většinou neměly problém na ně přejít.
Zapojují vzdělávání o jídle do výuky. Školy zařadily do rozvrhu hodiny vaření, obnovily školní zahradu, kde se děti učí o pěstování jídla, organizují speciální akce a soutěže týkající se potravin (soutěže o zdravé svačiny, food festivaly na školách, kurzy zdravé výživy pro děti i rodiče…).

Skutěčně zdravá škola: oceněné školy
Skutěčně zdravá škola: oceněné školy

Vyřadily nezdravé potraviny z automatů a bufetů, a kde to bylo možné, tam nově nabízejí zdravé svačinky a neslazené nápoje.
Upravují prostředí školních jídelen, zlepšily komunikaci (více informací o jídlech, o menu, komunikace s rodiči…). Kuchařky se usmívají (a děti děkují), zpestřily se interiéry jídelen.

Každá škola postupovala vlastním způsobem, ale shodují se v tom, že shodují, že program Skutečně zdravá škola jim dodal inspiraci a potřebné informace, na co se mají zaměřit. Školní jídelny si někdy totiž ani neuvědomovaly, že to, co dětem v dobré víře nabízejí, je často nezdravé.

Školy, které získaly bronzový certifikát:

1/ Akademie hotelnictví a cestovního uchu – střední škola, Plzeň
2/ MŠ Děvčátko MOMO, Slatiňany
3/ ZŠ  a MŠ Angel – Modřany, Praha 12
4/ ZŠ  Školní, Vrchlabí
5/ ZŠ Vizovice
6/ ZŠ a MŠ  Rudná pod Pradědem

Všechny školy v programu pokračují. Aktuálně je v programu zařazeno celkem více než 70 škol a další se mohou hlásit v průběhu celého roku. Zařadí se škola vašich dětí mezi ně?

Pošlete článek dál: