Odborník na umělé jazyky Yens Wahlgren vytvořil zajímavou knihu, která řeší populární kulturu a literární světy z pohledu lingvistiky. Jeho knihu Stopařův průvodce po galaxii jazyků vydává Paseka hned v aktualizovaném vydání. Máme pro vás ukázku.

Wahlgrenova kniha nemá sloužit jako gramatická příručka nebo slovník. Shrnuje objevitelské cesty po světech a vesmírech stvořených fantazií. Autor zahrnul valyrštinu a dothračtinu ze Hry o trůny, huttštinu ze Star Wars, wakandštinu z Black Panthera a také třeba skřetí řeč z Tolkienovy Středozemě.

Klade si otázky jako: Jak se mluví v budoucnosti? Jak bude jazyk znít za 40 000 let? Jak přemýšlejí a mluví dvouhlaví Marťané? Je řeč kentaurů založena na ržání, nebo ne? Bude na plátně vypadat divně, když bytosti na planetě, na níž filmový hrdina právě přistál, budou mluvit anglicky?

„V Mechanickém pomeranči Anthonyho Burgesse se čtenáři v průběhu čtení učí slang zvaný jazyk týnů. Newspeak z románu George Orwella 1984 přinesl nová slova – zejména samo slovo newspeak – do angličtiny, švédštiny i češtiny a představuje pokus připravit jazyk o všechna slova, kterými lze vyjadřovat kritické myšlenky.“

Přečtěte si ukázku z knihy 

George R. R. Martin, autor veleúspěšné fantasy série Píseň ledu a ohně, podle níž byl natočen neméně úspěšný seriál Hra o trůny, si posteskl, že není takový talent na jazyky, jako byl jeho kolega J. R. R. Tolkien. A je to pochopitelné, protože Martin stejně jako Tolkien stvořil fantastický svět věrohodný do posledního detailu – až na jazyky. Martin často zmiňuje rozličné jazyky, jimiž se mluví v Západozemí, Essosu a ve Svobodných městech, a jazykové nesnáze obvykle poněkud obchází konstatováním „… řekla valyrsky“. Nicméně jisté úsilí Martin vynaložil v případě dothračtiny, vymyslel pár slov tohoto drsného jazyka válečníků, a dokonce existuje i několik dothrackých vět.

Martinův smutek z nedostatku jazykového nadání a z něj pramenící neuspokojivou realističnost vyřešila produkční společnost HBO, když připravovala zfilmování Martinových knih. Zkrátka se rozhodla udělat z dothračtiny skutečný jazyk. Natočit seriál typu Hry o trůny bez vlastního jazyka Dothraků by se dalo jen stěží. Nelze se mu vyhnout, protože Martinův fantasy epos mnozí připodobňují k Tolkienovým knihám, které tomuto žánru vtiskly podobu, a všichni dnes očekávají, že po elfštině, na’vijštině a klingonštině v televizi samozřejmě uslyší z úst neznámého národa cizí jazyk.

Dothrakové vznikli z podobné představy exotického „válečnického lidu“ a vzezřením vlastně i trochu působí jako Klingoni ze Star Treku z 60. let, kteří připomínali Čingischána, i jako moderní Klingoni, kteří stejně jako Dothrakové mají bujné dlouhé vlasy. Martin i Gene Roddenberry, autor Star Treku, se při vytváření Dothraků a Klingonů zřejmě inspirovali u Čingischánových bojovných jezdců. A nabízí se myšlenka, že Martin při psaní o Dothracích u Klingonů něco odkoukal. Legendární klingonský císař, uctívaný téměř jako bůh, se jmenuje Kahless, což se podobá dothrackému označení královny, chalesi. Dothracky se král řekne chal, což se vlastně příliš neliší od chána, například Čingischána.

(…)

Valyrština

Před třetí řadou seriálu dostal David J. Peterson za úkol vytvořit ještě valyrštinu, nebo přesněji řečeno valyrské jazyky. Vznešená valyrština zaujímá v Martinově světě podobné postavení

jako dříve latina v tom našem. Je to jazyk, kterým se už běžně nemluví, ale využívá se v umění, vědě a vzdělání. Dříve se valyrsky mluvilo v cele valyrské říši, která trvala pět tisíc let a rozkládala se na kontinentu Essos. V Západozemí se tento jazyk učí vzdělaní šlechtici a některé z postav, například Tyrion Lannister a Samwell Tarly, čtou knihy v tomto starém jazyce vzdělanců. Daenerys Targaryen ovládá vznešenou valyrštinu i některé další valyrske dialekty, jimiž se mluví ve Svobodných městech.

Na rozdíl od římské říše, jež upadala postupně po několik set let, postihla Valyrii okamžitá zkáza. Pohltil ji oheň a prach, který chrlilo čtrnáct vulkánů, země se třásla, zdi a domy se řítily k zemi a celý poloostrov, na němž vzkvétalo samo město Valyrie, spláchla obrovská vlna tsunami jako domeček z karet. Takový zánik impéria připomíná bájnou Atlantidu.

Ačkoli klasickou vznešenou valyrštinou se už nemluví, nižší varianty valyrštiny se používají ve Svobodných městech a na většině míst, kde se rozpínala dávná valyrská říše. Zplanělá valyrština je souhrnné označení pro mnoho různých dialektů a jazyků, které se vyvinuly ze vznešené valyrštiny. Přibližně tak jako španělština, francouzština, italština, portugalština a rumunština vycházejí z latiny. Ve svobodných městech Volantisu, Braavosu, Myru, Pentosu a Lysu se jedná v podstatě o různé dialekty valyrštiny, zatímco valyrština používaná v Astaporu, Merínu a v dalších oblastech Zálivu otrokářů vznikla jako kreolština z jazyka, jímž se mluvilo ve starém Ghisu.

Yens Wahlgren: Stopařův průvodce po galaxii jazyků: Fantastická lingvistika od Tolkiena po Klingony, přeložila Jitka Jindřišková, 260 stran, vázaná, 329 Kč

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním: