Máte pocit, že tinnitus je prkotina? Lidé, které trápí, by s vámi nesouhlasili. Tato komplikace je někdy všudypřítomná a zbavit se jí prakticky nedá. Německý odborník na tinnitus a psycholog Markus Schwabbaur je autorem knihy, která dává šanci.

Tinnitus je označení pro zvuky v uších, které se projevují jako pískání, hučení, zvonění, i jako šelest. Není úplně jisté čím jsou způsobeny a právě kniha německého psychologa učí hledat spouštěče a díky tomu znovu nastolit v uších klid.

Úzká knížečka, kterou nedávno vydalo Nakladatelství KAZDA, má 13 velkých kapitol.

Podle Schwabbaura je tinnitus velmi rozdílný. Většinou se zesiluje v dobu, kdy je člověk v klidu a rád by třeba odpočíval, spal. Způsobuje ho napětí a vlastní úsudek (člověk se chce potíží zbavit a příliš se na ně soustřeďuje). Téměř u každého se tinnitus projevuje jinak. Řešení se těžko hledá. Německý odborník ho vidí hlavně v aktivním přístupu a ve zkoušení různorodých cvičení, která nabízí.

Jelikož tinnitus zpravidla nemá určitou tělesnou příčinu, nelze tento symptom odstranit léčením těla!

Ukázka z knihy

V jedné z prvních kapitol si můžete provést test: Jak vážný je můj tinnitus? a hned najít vyhodnocení a vysvětlení. Nechybí ani další otázky, aby si člověk trpící tinnitem mohl lépe zhodnotit svůj stav a co se to vlastně děje s jeho sluchem. Seznamuje s tinnitem jako takovým, vysvětluje rozdíl mezi akutním a chronickým tinnitem a snaží se odstranit mýty. Tinnitus není onemocnění, ale symptom.

Stres, přílišná pozornost, vlastní úsudky a napětí

Autor se zaměřuje na řešení čtyř vlivů, kterými jsou stres, přílišná pozornost, vlastní úsudky a napětí a vše doprovází praktickými cvičeními. Jednotlivým vlivům věnuje vždy celou kapitolu a rozebírá je dopodrobna. V dalších kapitolách se zabývá spánkem v souvislosti s tinnitem a také obecnými průvodními příznaky. Závěrečné kapitoly jsou věnovány celkovému shrnutí. Na konci knihy se můžete zorientovat v heslech prostřednictvím podrobného rejstříku, nechybí ani seznam cvičení.

Tinnitus může způsobovat silnou zátěž, která má za následek, že se naše svaly zatínají. Jako by nás právě čekal boj nebo nutný útěk, tak se naše tělo napíná a připravuje se na možnou reakci. Tuhnou nám ramena i šíje, aby nás chránily při takovém instinktivním jednání. Krátkodobě by zvýšené napětí nepředstavovalo velký problém. Ale při déletrvající zátěži, jako je tomu v případě tinnitu, se stahujeme čím dál víc – důsledkem je trvalé napětí a zablokování. Netrpíme pak pouze tinnitem, ale teď i důsledky napětí a stažení. Vzniká čtvrtý začarovaný kruh…

Ukázka z knihy

Kdo je Markus Schwabbaur

Markus Schwabbaur (* 1969) je německý psycholog a psychoterapeut, odborník na tinnitus, který vystudoval psychologii (obor psychoakustika a klinická psychologie). V Miláně pak pracoval jako mistr zvuku u filmu, později na několika odborných klinikách, také jako terapeutický ředitel na mnichovské ORL klinice specializující se na tinnitus a poruchy sluchu. Od roku 2009 působí jako behaviorální terapeut ve své soukromé praxi v Mnichově, pořádá přednášky a semináře zaměřené na zmírnění tinnitu, sluchových poruch a závratí.

K čemu kniha poslouží

Kniha nabízí řadu praktických cvičení, která umožní, aby se lidé s tinnitem od této poruchy sluchu odpojili a mohli tak co nejvíce vést normální život. Důležitými faktory jsou signály těla a důvěra v sebe sama. V titulu se velmi dobře orientuje, je psán sice odborně, ale tak, že laik text dobře pochopí. Kladem je i zdařilé grafické zpracování. Pasáže, které si má člověk zapamatovat, jsou napsány modře. Nechybí také různé grafy, zobrazení procesů, ani tabulky. Jen text by mohl být psán větším písmem, což už je nepodstatný detail. Zajímavé jsou také různé případové studie.

Autor dobře, především díky cvičením, navádí čtenáře k tomu, aby pochopil souvislost mezi psychikou a zvoněním v uších. Řešení psychosomatického aspektu tinnitu je velmi důležité pro jeho omezení a lepší životní pohodu. Existuje velká pravděpodobnost, že cesty nabídnuté v knize povedou přinejmenším ke zlepšení stavu.

Nakladatel: KAZDA, 194 str.

Pošlete článek dál: