Pokračování bestselleru Jana Vojáčka Umění být zdráv dostalo název Rozhodni se být zdráv s podtitulem „Nehaste příznaky – pochopte příčiny!“ Všeříkající název vyzývá k procitnutí a podpoře starání se o vlastní tělesnou a duševní stránku. Jdete do toho? Co vás v titulu čeká?

Pokračování bestselleru Umění být zdráv, která vyšla v tištěné, elektronické podobě, i jako audiokniha. Druhý díl vyzývá k rozhodnutí k tomu, že člověk bude zdráv. Jan Vojáček nabádá každého, aby převzal rozhodnutí za stav vlastního zdraví. To, co jsme si mysleli, že je nemožné (nevyléčitelné) třeba vůbec nemusí být pravda. Důležité je naslouchat vlastnímu tělu. Ale protože to někdy představuje pořádnou výzvu, autor hledá odpovědi prostřednictvím vlastních informací, literatury, ale i zkušeností zajímavých osobností, kteří se vyznají v oblasti vlivu na zdraví.

Vaše nálada se tvoří na základě myšlenek, kterým dáte přednost. (Str. 34)

Jde především o změnu našich postojů a reakcí, o změnu perspektivy. (Str. 42)

Autor se zabývá prospěšností a škodlivostí stresu, uvažuje nad významem chorob, nad stravou a také nad tím, co znamená prevence. Jako funkční lékař pak vysvětluje to, na co většinou u lékaře odpověď nezískáme. Tedy komplexnější pohled na celkové propojení těla, duše, sociálních vazeb a podobně. Dostáváme odpovědi na otázky: Jak se uvést do klidu, Co je zdravý životní styl, ale i to, co znamená 3E7P neboli vzorec pro život. Všechny úvahy mají odkazy na různé odborné tituly a na texty kolegů, které požádal Jan Vojáček o pomoc. Díky tomu se dozvídáme některé odpovědi o naturopatii, homeopatii, o významu světla, o harmonizaci mozku, ale také třeba, co je to egodiagram.

Každý člověk má svoji duši a svoji cestu zkoušek a zkušeností. (Str. 118)

Závěr knihy je věnován rozhovorům, s průkopníkem epigenetiky Brucem Liptonem a s kvantovým fyzikem Janem Rakem, které tvoří pověstný bonbonek na konec.

Jako první díl, i tento titul má stejnou grafiku. Orientaci a lepšímu vnímání knihy a textu prospívá výborná grafická úprava, s různě barevnými stránkami podle smyslu textu, obrázky. Redakčně se i tentokrát na knize podílela Věra Keilová.

Kniha Rozhodni se být zdráv je pojata velmi zeširoka, někteří lidé by mohli očekávat trochu hlubší zaměření. Občas to připomíná spíše nakousnutí problematiky, ačkoliv velmi čtivě podané. Titul je ale o rozhodnutí, tedy je spojený s přesvědčovacími technikami a v tomto směru se autorům může podařit řadě lidí napomoci ke změně životního stylu a s tím spojeného vlivu na zdraví. Kromě toho, každá z problematiky by si zasloužila samostatnou knihu. Všechny části zeširoka pojaté zkrátka kniha obsahovat nemůže. I tak si většina z čtenářů může najít v knize své AHA momenty.

Rozhodni se být zdráv úzce navazuje na již zmíněný první titul Umění být zdráv z připravované trilogie. Ti, které Vojáčkovy tituly zaujmou, se už mohou těšit na plánovaný titul Buď zdráv.

Nakladatel: CPress/Albatrosmedia, 2021, 248 str.

Pošlete článek dál: