Naštěstí se dnes stává běžnou záležitostí přemýšlet nad tím, co jíme a co potraviny obsahují. U kosmetických výrobků už je to složitější, výrazům v nich tolik nerozumíme a těžko pak posuzujeme jejich vliv na naše tělo. Nyní nám může pomoci mobilní aplikace GreenScan. Umí totiž pomocí oskenování čárového kódu analyzovat produkt tak, že je pochopitelný i pro laika. Aplikace kromě rozeznání toxických látek nabídne nákup lepší možnosti. GreenScan je těsně před spuštěním a bude zdarma.

Tým GreenScanu. Foto: archiv GreenScan

Tým, který se pohybuje okolo vzniku GreenScanu pomáhá běžným lidem odhalit, jestli jsou kosmetické produkty, které mají doma zdraví škodlivé. A to s ohledem na samotné uživatele nebo pro životní prostředí. „Jednotlivé složky v drogistických výrobcích hodnotíme na základě dostupných analýz a výzkumů. Čerpáme z celosvětových databází mezinárodních chemických institucí, z odborných studií a literatury, konzultujeme problematiku s odborníky z oboru toxikologie,“ představuje vznik budování databáze spoluzakladatelka Žaneta Havírová. „Momentálně nemáme finanční kapacitu na vlastní laboratorní výzkum, což se snad časem změní,“ prozrazuje plány do budoucna.

Nepříznivé zprávy ohledně produktů

Ze stávajících výzkumů tým GreenScan zjistil, že běžně dostupné krémy, šampony nebo zubní pasty od značkových výrobců se nevyhýbají využívání řady toxických, mutagenních a karcinogenních látek. Ty pak mohou být v důsledku velmi škodlivé. Ať už je to vznik rakoviny, neplodnost nebo poškození nervové soustavy, ledvin a jater. Současná legislativa sice upravuje maximální povolené množství škodlivých látek v jednom výrobku. To, že se najednou používá více produktů po delší dobu a jejich hromadění v těle už však nezohledňuje.

Šikovný pomocník pro spotřebitele

aplikace GreenScan v mobilu
Foto: archiv GreenScan

Skutečně jsem prozřela, když jsem vystudovala chemii,“ říká Havírová. „Ne každý má však takové vzdělání, a dostupné informace pro laiky jsou nedostačující a roztroušené.“ Proto vznikl nápad na aplikaci, která bude k běžným lidem vstřícná a jednoduše, elegantně a rychle nabídne vyhledání produktu a ohodnocení škodlivosti podle složení a individuálních preferencí spotřebitele. Jestliže hodnocení produktu bude špatné, nabídne alternativu v podobě nezávadného produktu a možnost ihned výrobek koupit.
Chceme, aby všichni měli možnost výběru. Aby si každý mohl ověřit, zda je přírodní výtažek opravdu přírodní, jestli je dětská kosmetika opravdu nezávadná a sliby výrobců nemají nežádoucí vedlejší účinky,“ zaznívá z týmu GreenScan motivace pro vývoj aplikace.

Tým GreenScan má velké plány

Tým GreenScanu by chtěl postupně rozšířit databázi produktů a informací na další skupiny spotřebního zboží jako je oblečení nebo potraviny. Nákup by pak byl komplexnější a daleko snazší.
Současně je také důležité vzdělávání spotřebitelů a vytváření účinného tlaku na velkovýrobce kosmetiky a drogistického zboží. „Nabídnutá ekologičtější a zdravější varianta nákupu podpoří výrobce kvalitnějších produktů, nikdo si však nemůže zahrnutí do databáze zaplatit nebo jinak zajistit,“ říká Havírová o nezávislosti aplikace. „Všechny doporučené alternativní produkty projdou přísnou kontrolou a odkazovat na ně budeme, pouze když splní jasná kritéria.“

Aby bylo možno postoupit ve využití aplikace co nejdále, připravil tým GreenScanu kampaň na HitHitu. Plánem je spustit GreenScan do konce roku a vypustit aplikaci zdarma do světa. Za odměnu budete moci získat například eko pytlíky na ovoce, zeleninu a pečivo, Tajemství kosmetiky – exkluzivní seminář Víta Syrového pro podporovatele Greenscanu, Gbook – kosmetický průvodce a řadu dalších odměn. Spoustu informací získáte také prostřednictvím stránky na Facebooku www.facebook.com/greenscan.cz

Příklady nebezpečných látek

Podívejte se na příklady látek, se kterými není dobré se dostat do kontaktu.

Butyl methoxydibenzoylmethane
Podle klasifikace ECHA v registrech nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek) se jedná o látku, která může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní živočichy.

Alcohol Denat
Alcohol Denat je vedený v ECHA jako látka toxická při požití, při styku s kůží a při vdechování. Způsobuje poškození orgánů, vážné poškození očí a podráždění kůže. Jedná se o toxickou látku pro vodní organismy. Tato látka může poškozovat orgány jako například játra, plíce, slinivku a nervový systém.
Škodlivost této látky je však ovlivněná nečistotami nebo dalšími přísadami.

BHT
Neboli Butylated Hydroxytoluene. Jedná se o velmi toxickou látku pro vodní organismy. Na portálu ECHA podle CLP (evropské nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí), lze vyčíst, že tato látka může poškozovat orgány jako jsou: játra, plíce, slinivku a nervový systém. Je zde podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky, může vyvolat genetické poškození a je zde podezření, že může vyvolat i rakovinu.

EHMC
Ethylhexyl Methoxycinnamate podle EWG (Environmental Working Group’s Skin Deep), Cosmetics Anaysis a odborníku z Masarykovy univerzity, se jedná o endokrinní disruptor, což je hormonálně aktivní látka, která ovlivňuje a narušuje chod hormonů v těle. Jde například o narušení reprodukční schopnosti nebo vývoje živočichů. Může se jednat o poškození rozlišovacích znaků pohlaví i změny sexuálního chování a podobně. „Od toho poškození DNA přes mutaci a může končit i ve formě karcinomu,” vysvětluje vedoucí výzkumného týmu Masarykovy univerzity Pavel Čupr.

Zdroj: GreenScan

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním: