V současnosti mezi námi žije kolem 20 % hypersenzitivních lidí. Nejen pro ně sepsal Rolf Sellin titul Hypersenzitivní lidé mezi námi, kterou nedávno vydalo nakladatelství NOXI. Kniha není určená pouze tomuto typu lidí, ale všem, kteří s nimi přicházejí do styku. Vyhrajte jeden ze tří výtisků.

Soutěžit můžete do 14. března 2016.

Ceny do soutěže věnovalo nakladatelství NOXI.

Anotace:

hypersenzitivni-lide-mezi-namiVysoká senzitivita od mínusu k plusu
Zhruba 15 až 20 % lidí přijímá více podnětů než ostatní – a to podstatně intenzivněji. Toto výrazné nadání diferencovaněji a silněji vnímat je často výhodou. Mnozí vysoce senzitivní lidé tím však trpí: jsou zranitelnější, dostávají se rychleji do stresu a zmítají se v pochybnostech o sobě.
Tento psychologicky fundovaný praktický rádce pomáhá hypersenzitivním lidem konečně pochopit, proč jsou „jiní”.
Na základě mnoha účinných metod jim ukazuje, jak ovlivňovat vlastní vnímání a mentálně se lépe chránit. Tak se vysoká senzitivita opět stane tím, čím vlastně je: nadáním pro velké vnitřní bohatství.
Rolf Sellin, narozen 1948, rozvinul metody a techniky, jejichž výchozím bodem je vnímání, které je zvláštním nadáním a současně často slabým místem mnoha hypersenzitivních lidí. Jeho individuální sezení psychoterapie a coaching jsou zaměřena na speciální požadavky a psychické zvláštnosti vysoce senzitivních lidí.

Nakladatel: Noxi, 229 Kč.

 

Ukázka z knihy:

Psychologií dlouho přehlíženi

Dokonce ani psychologie nevěnovala patřičnou pozornost fenoménu, že existují lidé, kteří vnímají jinak než ostatní. Koho pak udivuje, že psychoterapeuti vám často nejsou schopni pomoci? Mnozí hypersenzitivní lidé uvádějí, že v psychoterapiích byli léčeni jen na následky svého jinak utvářeného vnímání podnětů, což je například plachost, obavy a deprese, jejich menší stresová rezistence a chronické příznaky onemocnění. Že terapeuti svými často nevhodnými léčebnými postupy těmto osobám dokonce způsobili ještě víc depresí a jejich rezignaci, se většinou ani nebralo na vědomí. Důležitější než dosavadní stav psychologie je skutečnost, že my, co jsme hypersenzitivní, sebe sami jako vysoce senzitivní pociťujeme. Když naše rysy popisuji při přednášce, mnozí hypersenzitivní jedinci mezi posluchači si slyšitelně vydechnou. Cítí se pochopeni a dozvídají se, že nejsou sami: je ještě víc takových, co takhle prožívají sebe a svět. Nejsme tedy vůbec divní. Jen nám dřív nikdo neřekl, jak se dá s vysokou senzitivitou žít, aniž bychom trpěli.

Vysoká senzitivita: nadání pro život

I když se stále ještě cítíme ojedinělí a jako outsideři, vysoká senzitivita je rozšířena víc, než si myslíme: vykazuje ji až pět lidí ze sta. Hypersenzitivní lidé tedy naprosto nejsou výjimkou. Že nejsou nápadní a obvykle sami sebe považují za ojedinělé, sice zní jako paradox, ale může to souviset s tím, že mnozí hypersenzitivní lidé se naučili popřít svou podstatu a umějí se přizpůsobovat okolí. Hypersenzitivní lidé narážejí vždycky tehdy, když jejich senzitivita ruší, například když reagují podrážděně, protože jsou zcela zřejmě přetížení. Hypersenzitivní člověk, který druhým ochotně pomáhá a dokáže se do druhých vcítit, je naprosto vítaný, ovšem na základě své spíš zdrženlivé a skromné povahy je téměř nenápadný. Možná by se dalo soudit, že vysoká senzitivita se projevuje jako následek západní civilizace, avšak vysoce senzitivní lidé jsou a byli ve všech národech a kulturách. Avšak jejich hodnocení a zacházení s touto vlastností je velmi rozdílné. Tak existují kultury, v nichž jsou hypersenzitivní lidé obzvlášť hodnoceni, a jiné, v nichž je tlak na to, aby se přizpůsobili, obzvlášť vysoký. V dobách, v nichž se například od mládeže žádalo, aby byla „houževnatá jako kůže, tvrdá jako Krupova ocel a rychlá jako chrti“, se jim zřejmě dostávalo nejmenšího uznání. Vysoká senzitivita se neobjevuje jen u lidí, ale setkáváme se s ní i u zvířat. Slouží pro přežití stáda, když jsou někteří jedinci vysoce senzitivní a jako první vnímají nebezpečí a varují ostatní. Dokonce i u osaměle žijících zvířecích druhů mají ti s vysoce vyvinutou citlivostí větší šanci na přežití. Vysoce senzitivní zvířata si osvojila určitou obezřetnost, nevrhají se do boje o potravu, umí ovládnout svůj instinkt a počkat si na vhodný okamžik k uchvácení kořisti. Stáhnout se a vyčkávat může být v říši zvířat výhoda pro přežití, jenomže pro mnohé vysoce senzitivní lidi se právě to stalo břemenem.

Soutěžní formulář.

Odesláním formuláře soutěže souhlasíte s pravidly.

Nezapomeňte sledovat náš Facebook a nenechte si ujít žádnou soutěž nebo zajímavý článek a podělte se o ně s přáteli.

Soutěž již skončila.

Správná odpověď: nadání pro život

Výherci: Ivana Hrobařová, Hana Kozojedová, Milan Herka

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním: