Odesláním e-mailu s odpovědí / formuláře soutěže souhlasíte s následujícími pravidly:

1. Soutěže se mohou účastnit pouze osoby s adresou doručení na území ČR.

2. Pokud není výslovně uvedeno jinak, lze na jednu osobu a soutěžit pouze 1x v každé soutěži. Opakované adresy nebudou do soutěže zahrnuty.

3. Slosovány budou pouze správné odpovědi.

4. Výherci budou uveřejněni do 14 dnů od ukončení soutěže na stránce soutěže.

5. Pokud budete vylosováni jako výherci a nebude známa adresa, budete o doplnění požádáni.

6. Pokud do 14 dnů své údaje nedodáte, bude vylosován náhradní výherce.

7. Pokud si nepřevezmete doručenou výhru nebo si ji následně nevyzvednete na poště a výhra se vrátí zpět, ztrácíte na ni nárok.

8. Zaslané kontaktní údaje nebudou předány žádné třetí osobě. Toto se netýká výherců, jejichž adresa bude zaslána sponzorovi soutěže k odeslání výhry.

9. Termín doručení výhry není pevně stanoven a ve většině případů závisí na postupech sponzora soutěže, který výhry zasílá. Pokud uplyne relativně dlouhá doba od vyhlášení výhry, která nebyla ještě doručena, obracejte se s dotazy na e-mailovou adresu redakce@styl-zivota.cz.

10. Na výhru není žádný právní nárok.