Vyrážíte na dovolenou? Stejně tak jako většina z nás plánuje výlety, zavazadla a nákup oblečení na cestu, vyplatí se investovat svůj čas do výběru vhodného cestovního pojištění.

Vyplatí se cestovní pojištění?

Ačkoli má každý z nás Evropský průkaz zdravotního pojištění, málokdo ví, že nám tento průkaz nezajistí dostatečnou zdravotní péči v zahraničí. Průkaz EHIC totiž platí převážně ve státních zdravotnických zařízeních a opravňuje držitele k obdobné péči, na jakou má nárok občan dané země. V praxi to znamená, že nemocnice jež je cestovateli nejblíže, nemusí zrovna daný průkaz akceptovat a pokud jej již akceptuje, bude po pojištěném požadovat spoluúčast na úhradě nákladů (tak jak je tomu ve většině evropských zemí). S platným cestovním pojištěním se cestovatel této nejistoty vyvaruje, přičemž netřeba říkat, že v zemích mimo Evropskou Unii je cestovní pojištění takřka jedinou možností jak získat náhradu za vynaložené finanční prostředky.

dovolenou je třeba si pojistit
Foto: Pixabay

Pojistná rizika v rámci cestovního pojištění

Cestovní pojištění se nemusí vztahovat pouze na případnou léčbu a ošetření pojištěného, avšak může pokrývat i další rizika spojená s cestováním. Typickým příkladem je pojištění zavazadel, které se vztahuje na zničení, poškození či ztrátu zavazadel a jeho pokrytí lze libovolně nastavit od 10 000 až do 50 000 Kč v závislosti na vybrané pojišťovně. Dále je vhodné zmínit asistenční služby, které mají na starosti nejen nahlášení pojistné události, ale především mohou pojištěnému poskytnout nezbytné informace o dané destinaci, telefonickou pomoc v nouzi, nezbytné tlumočení, zajištění převozu do zdravotnického zařízení nebo například zajištění náhradní dopravy či ubytování. Nadstandardní asistenční služby dále nabídnou pomoc například při ztrátě cestovních dokladů či při spáchání přestupku v zahraničí.

Připojištění k cestovnímu pojištění

Rozsah cestovního pojištění lze dále libovolně rozšiřovat sjednanými připojištěními, kdy jednotlivé připojištění buď pokrývá zcela nové riziko, nebo poskytuje vyšší limity pojistného plnění pro již pokrytá rizika. Nejznámější je v tomto ohledu připojištění rizikových sportů, které platnost cestovního pojištění rozšiřuje i na nebezpečné sporty jež standardně zahrnuty nejsou. Pokud při provozování nebezpečného sportu nastane například úraz a není sjednáno připojištění rizikových sportů, pojišťovna v takovém případě není povinna poskytnout pojistné plnění. Proto je vždy dobré zkontrolovat v pojistných podmínkách kategorii rekreačních sportů (ty jsou v pojištění zahrnuty vždy) a kategorii rizikových popřípadě extrémních sportů, jež je případně nutné připojistit.

Autor článku: Yespojištění.cz

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním: