Na první výlet jsme vás pozvali na Křivoklát. Odtud se můžete vydat do Veltrus. Původně lovecký zámeček, který kdysi patřil hraběcí rodině Chotkových, velmi poškodila povodeň v roce 2002 a nápravy probíhají do dnešních dnů. To ovšem vůbec nebrání tomu, abyste si užili zámek a nádherný rozsáhlý park.

veltrusyV objektu se nachází celkem 30 památkově chráněných staveb. Autorem stavební předlohy zámku byl nejspíše italský architekt Giovanni Battista Alliprandi. Zajímavou částí je například kopule nad reprezentačním sálem, která skrývá vzácnou nástropní malbu s alegoriemi jednotlivých denních dob a štukovou výzdobu. Mušlový pokoj je vyzdobený říčními mušlemi a kamínky.

Druhý majitel panství, hrabě Rudolf Chotek, zaujímal významné místo ve vládě Marie Terezie. Jako podporu rozvoje obchodu uspořádal proto v roce 1754 veletrh, na kterém se vystavovaly výrobky z manufaktur z celého mocnářství. Výstavu navštívila sama císařovna Marie Terezie s manželem. Velký trh tovarů Království Českého byl první průmyslovou výstavou na světě.

veltrusy-park
Výhled na čestný dvůr

V zámeckém parku najdete barokní sochy Matyáše Bernarda Brauna, které představují alegorie měsíců a ročních dob. Zámecký park zaujímá plochu více než 300 hektarů. Původně se jednalo o okrasný statek – idea parku divoké přírody, obohacená o idylu pastýřskou a rolnickou – jejíž součástí byl les, obora, pastviny a sady.

Park leží na říčním ostrově, který tvořila dvě ramena Vltavy. Dnešní podoba je důsledkem povodní na začátku 18. století. Park je plný romantických staveb, které sloužily k odpočinku a zábavě jako například Dórský chrámek, Laudonův pavilón nebo Pavilón Marie Terezie.

V roce 2015 tu vzniklo centrum kulturně ekologického chování Schola Naturalis, čímž byla obnovena idea okrasného statku.

Na své si ve Veltrusech přijdou i cyklisté, protože pro ně je pro ně připravena prohlídka s průvodcem na necelé 2 hodiny a zhruba 10 km. Malá výprava do velké historie je prohlídkovým okruhem pro pěší.

U zámku se nachází oranžerie, kde se kdysi pěstovaly pomerančovníky

veltrusy-danci-obora
Součástí krajinářského parku je také dančí obora

V obnovené konírně si návštěvníci mohou prohlédnout necelou dvacítku kočárů. Menší saně a kočáry a druhou částí je výstava kočárů prostřednictvím fiktivního příběhu mladého šlechtice. Další výstava je věnovaná historii měr a vah na území Českých zemí podle toho, jak se vyvíjela habsburská monarchie, s důrazem na přesnost, poctivost a spravedlnost.

Aktuálně

V 25.  26. 6. návštěvníky čeká Slavnost růží.
Nejnovější akce sledujte na www.zamek-veltrusy.cz/cs/plan-akci/co-bude

Kam dále?

Kromě procházky po nádherném krajinářském parku, kde můžete strávit dlouhou dobu a vydat se po několika různě dlouhých okruzích, se vyplatí vypravit se na nedaleký zámek Nelahozeves. A třeba stihnete i hrad Kokořín.

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním: