Vytápění budov je velké téma, kromě finančního hlediska také z hlediska efektivního využívání zdrojů energie s cílem zlepšit stav životního prostředí díky snížení produkce emisí, zejména CO2. Pro podporu instalace efektivnějších, tedy více ekologických zařízení pro vytápění existují dotační programy, které lze za splnění určitých podmínek využít. U nás je konkrétně dostupná kotlíková dotace v rámci programu Nová zelená úsporám, který spravuje Státní fond životního prostředí.

V rámci programu Nová zelená úsporám lze získat dotace na různé kroky vedoucí ke snížení energetické náročnosti, jako je zateplení domu, výměna oken nebo právě nový zdroj tepla v domácnosti.

Kotlíkové dotace umožňují majitelům domů či bytů zažádat o příspěvek na výměnu starých, neekologických kotlů na pevná paliva, které spadají do emisních tříd 0–2, tedy nedosahují alespoň 3. emisní třídy, případně lokálního topidla (např. kamen) využívaného jako hlavní zdroj tepla v domácnosti, za nový zdroj vytápění. Používání takových zdrojů tepla bude od 1. září 2022 zakázáno, takže možnost získat příspěvek v rámci dotace přijde vhod. Novým, ekologickým zdrojem tepla přitom může být tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo plynový kondenzační kotel.

Tepelné čerpadlo jako první volba

Pokud plánujete výměnu zdroje tepla, musíte se rozhodnout jaký nový zdroj tepla vybrat. Jako vhodná volba se zejména v případě rodinných domů nabízí tepelné čerpadlo, které má poměrně nízké provozní náklady a je ideální součástí chytré domácnosti. Zařazením tepelného čerpadla do systému chytré domácnosti můžete dosáhnout dalšího snížení provozních nákladů a zvýšení tepelného i uživatelského komfortu v domácnosti.

Tepelná čerpadla, respektive princip jejich funkce, lze přirovnat k lednici, jen se nevyužívá k ochlazování vnitřku, ale má za úkol dodat do interiéru domu teplo. Tepelná čerpadla odebírají energii z venkovního prostředí, která se v kompresorovém okruhu přemění na teplo. Kromě prostředí, ze kterého získávají energii, což může být vzduch, voda nebo země, potřebují ještě dodávku elektrické energie.

Nejčastějším typem tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu je tepelné čerpadlo vzduch-voda, které ve srovnání s dalšími druhy tepelných čerpadel zaujme nižšími pořizovacími náklady, přičemž jeho instalace je rychlá a poměrně nenáročná. Tento typ tepelných čerpadel získává energii z venkovního vzduchu, proto je u tohoto systému nezbytná instalace venkovní jednotky vedle budovy, případně na ní. Venkovní jednotku nelze vzhledem k principu funkce umístit do země nebo dovnitř vytápěné budovy.

O společnosti Veskom

Společnost Veskom byla založena v roce 1991 a aktivně působí na českém i zahraničním trhu. Zabývá se komplexními službami v oblastech chlazení, tepelných čerpadel a také stlačeného vzduchu, ať už jde o pístové, lamelové či šroubové kompresory, turbokompresory, vývěvy nebo sušiče stlačeného vzduchu. Nabízí také služby v podobě energetického poradenství a auditu. Firma se může pochlubit nadstandardně vybaveným servisním střediskem s moderní měřicí technikou, která slouží například pro přesnou analýzu energetických toků médií nebo napomáhá prediktivnímu servisu.

Vizitkou společnosti Veskom svědčící o schopnostech bývalých i současných zaměstnanců, kterých ve firmě v současné době pracuje více než 70, je 1600 spuštěných kompresorů, 1500 instalovaných chladičů a 3500 zapojených tepelných čerpadel.

Pošlete článek dál: