Přestože příroda ochraňuje naše oči jamkami, mrkacím reflexem víček, řasami, reflexními pohyby hlavy a rukou, více než 40 % z nás utrpí během Vánoc nějaké oční poranění.

champagne opening with fireworks in the background

Idylickým svátkům zpravidla předchází pravý „předvánoční kolotoč“. Rodiče dělají často několik činností zároveň a děti chtějí u všeho asistovat. Ty nejmenší se do všeho hrnou, ale nemají odhad, starší zase bývají zbrklé. A dospělí prostě spoléhají na to, že jim se nemůže nic stát: „Nejčastější příčinou zranění očí je nedostatečná korekce oční vady. Třetina lidí s dioptrickou vadou mívá chvílemi rozostřené vidění, zhoršené vnímání hloubky prostoru a nedokáže pořádně odhadovat vzdálenosti,“ říká MUDr. Eva Jerhotová z oční kliniky DuoVize, a dodává: „Pokud trpíte refrakční vadou, pak vám neustálé přeostřování a nekonečné nasazování a sundávání brýlí může každou domácí práci zkomplikovat stejně, jako když je odložíte.“ Přitom nemusíte mít ani oční vadu, kolikrát stačí i malá neopatrnost. Co se nejčastěji stává?

Muži utrpí úraz oka osmkrát častěji než ženy

Příprava vánočního stromku: šťouchnutí větví, zanesení pilin, třísek a úlomků dřeva do očí při ořezávání stromku, manipulace s nářadím (šroubováky, nože) při usazování na podstavec, podráždění oka vniknutím umělého sněhu a třpytek při aplikaci na stromeček.

Otevírání lahví s vínem a se šampaňským: oční trauma způsobené rychlým vytlačením zátky u nedostatečně chlazených vín, kontuze nebo ruptura oka letící zátkou od lahve šampaňského.

Používání zábavní pyrotechniky: poranění očí při manipulaci s pyrotechnickými fontánami a římskými světlicemi (přibližně 12 % případů), podráždění spojivek štiplavým kouřem, zásah oka odletujícími jiskrami.

Ženy ochranu očí podceňují

Vánoční úklid: podráždění spojivek chlórovými výpary z dezinfekčních přípravků, vstříknutí úklidových prostředků do očí, vniknutí prachových částí a jiných nečistot do oka, zasažení oční sliznice různými prášky a spreji.

Vaření: prsknutí omastku při smažení kapra, bezmyšlenkové promnutí očí rukama potřísněnýma octem a jinými přísadami, pálivé kořenící přípravky ulpívající na prstech a přenesené do očí rukama, vstříknutí citronu do očí.

Krášlení před štědrovečerní večeří: šťouchnutí do oka řasenkou, poškrábání tužkou, podráždění očí při aplikaci lepidel na prodlužování řas, poranění oka nehtem při nandávání kontaktních čoček, vstříknutí deodorantu či laku na vlasy do očí.

Minimálně třetina případů poranění oka připadá na děti

Pomoc v kuchyni je třetí nejčastější příčinou poranění očí dětí: šťouchnutí do oka příborem, zasažení oka horkým omastkem, tupé nárazy a závažná oční traumata po pádu na hrany nábytku, podráždění očí moukou a strouhankou, či jinými přísadami na rukou.

Asistence při činnostech dospělých: zanesení drobných třpytek z ozdob do očí při pomoci s instalací vánoční výzdoby, podráždění oka lepidlem při lepení dekorací, zaseknutí kousků dřeva odlétající při sekání či řezání větviček, oční zranění při lití olova, žhavé jiskry z prskavek nebo zábavné pyrotechniky (více než polovina případů).

Vánoční nadílka: proniknutí větve nebo jehličí z vánočního stromku při vášnivém hledání dárků, šťouchnutí do oka prstem při nedočkavém rozbalování dárků, alergické postižení oka z darovaného zvířete, nechtěné vymrštění dárku z rukou, řezná poranění oka a natržení oční stěny dětskými pistolkami, podráždění spojivek vonnými tyčinkami, františky a purpurou.

První krok před vyhledáním lékařské pomoci

Samozřejmě, nejdůležitější je ochrana očí. Pokud už k nějakému zranění dojde, přenechejte posouzení stavu a léčbu oftalmologovi. První pomoc můžete poskytnout v případě lehčích poranění sami, pokud si nevíte rady, zavolejte lékaře pro další instrukce a poraněného neprodleně dopravte do nemocnice,“ upozorňuje Radan Zugar, primář Očního centra Praha.

Vniknutí cizího tělíska: rozevřete lehce víčka poraněného oka, viditelnou nečistotu odstraňte smotkem vlhké látky nebo okrajem kapesníku, oko vykapejte sterilizujícími očními kapkami nebo vypláchněte fyziologickým roztokem. Překryjte oko sterilním obvazem.

Zapíchnutí jehlice nebo střepu: nikdy se nesnažte nic vyjmout! Oko překryjte obvazem nebo kapesníkem.

Poleptání očí: vypláchněte oči co největším množstvím vlažné vody, ale slabým proudem, od vnitřního koutku směrem ven.

Poranění ostrými předměty: aplikujte binokulární obvaz, který zajistí znehybnění očí.

Víte, že….

…bělima, která kryje 80 % povrchu oční koule, patří v lidském těle k nejpevnějším?

… rohovka je nejcitlivější částí těla?

… nejslabším místem oka jsou svalové úpony?

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním: