Alan Rickman nedávno v Praze osobně uvedl svůj film, který dnes (16. dubna 2015) přichází do kin. Hlavní roli výpravné romance z doby vzniku zahrad ve Versailles přijala Kate Winslet. Alan Rickman se vedle režie filmu zhostil role krále Ludvíka XIV, řečeného Král Slunce, který zemřel v roce 1715, tedy před 300 lety.

Králova zahradnice
Foto: Alex Bailey

Příběh se odehrává roku 1682. Sabine De Barra (Kate Winslet), umanutá a talentovaná tvůrkyně zahrad, pracuje na francouzském venkově. Jednoho dne přijde neočekávané pozvání: Sabine se má dostavit ke dvoru krále Ludvíka XIV. (Alan Rickman). Králův uznávaný zahradní architekt André Le Notre (Matthias Schoenaerts) zpočátku těžko snáší Sabinino osobité vidění a její pokrokovou povahu, ale nakonec si ji vybere, aby uvedla v život jednu z hlavních zahrad v novém paláci Krále Slunce – ve Versailles. Času není nazbyt, Sabine si razí svou vlastní cestu, a Le Notre postupně začíná chápat, že znepokojivý prvek nahodilosti a chaosu v jejím tvůrčím procesu má svou zvláštní hodnotu.

Sabine se svými spolupracovníky přetváří Lasturový háj (Bosquet des Rocailles ) ve venkovní taneční sál a zároveň se seznamuje s nebezpečnými vztahy a spletitou etiketou královského dvora. Porušuje nejrůznější společenská i třídní tabu, ale možná právě proto naváže překvapující vztah se samotným králem a získá důvěru jeho bratra, prince Filipa (Stanley Tucci). Smiřuje se s tragédií ve své minulosti a její pracovní i osobní souznění s Andrém probouzí v každém z nich smysl pro čest, soucit i tvořivost.

Králova zahradnice je příběhem o vzniku Lasturového hájku (Bosquet des Rocailles ), jedinečného prvku zahrad versailleského paláce. André Le Notre, v té době už slavný a uznávaný architekt, je pověřen vytvořením tanečního sálu pod širým nebem. Aby získal svěží a neotřelý pohled na věc, obrátí se na Sabine De Barra, tvůrkyni zahrad, která dosud nikdy nebyla u dvora. „I když jejich vidění krásy se zpočátku zdá protikladné, začíná se rodit skutečné setkání dvou myslí,” poznamenává Alan Rickman. „Příběh je přístupný jakémukoli divákovi, ať už o době krále Ludvíka XIV. ví hodně nebo vůbec nic. Něco z toho se skutečně stalo a něco nikoli. Díváme se na historii svou vlastní optikou.”

Foto: Alex Bailey
Foto: Alex Bailey

„Je to lidský a v mnoha ohledech velmi moderní příběh,” říká Alan Rickman o romantickém dramatu Králova zahradnice, které je jeho druhým režijním počinem po filmu Zimní host. „Scénář Alison Deegan mi přistál v e-mailu nečekaně. Jak jsem ho četl, zapůsobila na mě její hluboká znalost tématu, osvěžující práce s jazykem a velmi osobní pojetí hry mezi muži a ženami.”

Největší odchylkou filmu od historických reálií je fiktivní postava Sabine. „Právě ta ale dává filmu jeho sílu,” říká Gail Egan. „Když si Kate Winslet přečetla scénář, řekla, že to je neuvěřitelně moderní příběh, jenom zasazený v jiné době. Sabine se na život, kreativitu a emoce dívá velmi moderním způsobem, snadno se vcítíme do jejích postojů, její hrdosti, bolesti, jejích nadějí a snů. Kate si doslova vykasala rukávy, když úzce spolupracovala s Lesley Moors, naší zahradní konzultantkou, aby se dozvěděla i nejmenší podrobnosti o Sabinině práci.”
Protože výchozím bodem Královy zahradnice je jistý historický okamžik, cílem filmařů bylo na plátně znovu vytvořit zmizelý svět té doby.

Foto: Alex Bailey
Foto: Alex Bailey

„V Anglii máme nádherné paláce. A náš tým je přetvořil v opulentní, dekadentní Francii Ludvíka XIV,” říká Kate Winslet. „Většina paláců, ve kterých jsme natáčeli, má skutečně interiéry z doby Ludvíka XIV., například Blenheim Palace či Waddesdon Manor.”
Kromě toho se natáčelo také v Hampton Court Palace, Cliveden, Ham House, Ashridge Parku a Chenies Manor. Pro nezávislý film by mnohé z těchto budov byly zcela nedostupné, „ale když to režíroval Alan Rickman a hrála v tom Kate Winslet, všude jsme měli dveře otevřené,” říká Jonah Coombes.

Zdroj: Bontonfilm

Pošlete článek dál: