Zbavte se závislosti na alkoholu. Jednoduše. Efektivně. Navždy. Nakladatelství Mystery Press představuje převratnou metodu Annie Grace, která změnila život milionům lidí na celém světě. Její kniha Svobodná mysl pomáhá čtenáři ve zdárném boji se závislostí a v nalezení osobního štěstí. Přečtěte si ukázku z knihy.

Co kdybyste mohli zvrátit léta nevědomého podmiňování a opět získat mysl člověka, který nepije? Ne vyléčeného alkoholika, ale člověka se stejnou touhou, potřebou a chutí na alkohol jako má ten, kdo nikdy nevzal lahev do ruky – jako někdo, kdo skutečně nepije.

Američanka Annie Grace vyvrací kulturní mýtus, že alkohol je nezbytnou součástí našich životů. Shrnuje odborné studie z různých oborů, abyste si mohli udělat vlastní závěry a poznat, co je ve skutečnosti tlak okolí, co vyslovená lež a co relevantní fakta.

Až dočtete fenomenální knihu Annie Grace, budete moci sami zvážit klady a zápory pití a určit si, jakou roli bude alkohol ve vašem životě mít, a to bez emocionálních a nelogických nutkání. Konec pokusům, zmatkům a trápení. Svobodná mysl změní váš život k lepšímu.

Přečtěte si ukázku z knihy.

svobodna mysl alkohol pod kontrolou

„Změn se bát nesmíme. V rybníku, ve kterém se nacházíte, se můžete cítit opravdu v bezpečí, ale pokud se z něj neodvážíte vystoupit, nikdy se nedozvíte, že existuje něco jako moře či oceán.“

– C. JoyBell C.

Co kdybyste mohli zvrátit léta nevědomého podmiňování a opět získat vnímání člověka, který nepije? Nemyslím tím vyléčeného (abstinujícího) alkoholika, ale člověka se stejnou touhou, potřebou a chutí na alkohol jako má ten, kdo nikdy nevzal láhev do ruky – jako někdo, kdo skutečně nepije. Je to možné. Až dočtete tuto knihu, budete moci sami svobodně zvážit klady a zápory pití a určit si, jakou roli bude alkohol ve vašem životě mít, a to bez emocionálních a nelogických nutkání. Můžete být se svou volbou navždy spokojeni, protože bude pouze vaše a rozhodnete se svobodně, nikoli z povinnosti nebo donucení. Vaše touha pít bude pryč, takže bez ohledu na to, jak se rozhodnete, nebudete mít pocit, že o něco přicházíte. Nebudete toužit po pití ani se vyhýbat společenským akcím kvůli pokušení. Bez touhy žádné pokušení neexistuje. Důležité je, že se nebudete muset označovat za nemocné nebo bezmocné. Tato kniha změní vaše vnímání tím, že vám ukáže, proč pijete, a to z psychologického i neurologického hlediska. Možná se domníváte, že už přece víte, proč pijete – abyste se zbavili stresu, byli společenští anebo si zpříjemnili večírek. Takhle si pití zdůvodňujete, ale ve skutečnosti pijete z hůře uchopitelných a více podvědomých důvodů. Skrze pochopení těchto důvodů se vám vrátí sebekontrola. Skončí zmatek a trápení. Nejprve však musíme odpárat léta, dokonce desetiletí, nevědomého podmiňování ohledně alkoholu.

A nevyčítejte si nic, s čím jste v minulosti bojovali (včetně neúspěšných pokusů přestat). Je to kontraproduktivní. Existuje mocná mylná představa, že lidé, kteří nedokážou ovládnout své pití, mají slabou vůli. Podle mých zkušeností jsou to často ti nejsilnější, nejchytřejší a nejúspěšnější lidé, kteří pijí více, než by měli. Pití ani touha pít z vás nedělají slabocha. Možná vám to připadá neuvěřitelné, ale neschopnost ovládnout, jak moc pijete, není známkou slabosti. Přestaňte tedy hned teď s jakýmkoli sebepohrdáním.

Možná se vám zdá nemožné, že méně pít nebude zahrnovat deprivaci. Představa, že budete pít méně, vás stejně jako dříve mě naplňuje hrůzou. Obáváte se, že večírky a společenské události budou nudné a bude únavné na nich být. Pokud pijete, abyste se zbavili stresu, může vás děsit představa, že přijdete o dodatečnou podporu, kterou věříte, že vám alkohol poskytuje. Ale je to pravda. S tímto postupem můžete bez námahy pít méně a cítit se při tom šťastní. Jak skvělá ta zkušenost bude, jak vám změní život! Budete nadšeni, že si můžete vyjít s přáteli, dokonce i do barů a hospod, s vědomím, že vám přes rty nepřejde ani kapka alkoholu.

Znamená to, že budete pít méně, také to, že nebudete pít vůbec? Musíte přestat pít navždy? To záleží na vás. Své rozhodnutí učiníte sami na základě informací, které vám dají moc a vrátí vládu, místo aby vám vnucovaly pravidla. Prozkoumáme všechny aspekty cyklu pití. Nedělejte si teď starosti s rozhodováním o tom, kolik a jak často budete v budoucnu pít. Důležité v tuto chvíli je, že máte naději. Potřebujete vědět, že tento postup může fungovat a bude fungovat – že se osvobodíte ze spárů alkoholu. Možná si myslíte, že nechápu vaši situaci, že nechápu, jak moc jste na alkoholu závislí. Možná že těžce pijete už mnoho let a tato tvrzení vám připadají absurdní. To je v pořádku. Skepse výsledek neovlivní.

Ať už jste tuto knihu vzali do ruky z jakéhokoli důvodu, najdete v ní jen samé skvělé zprávy. Pokud si přečtete, kriticky zvážíte a vstřebáte informace na těchto stránkách, budete podníceni ukončit nebo omezit svůj vztah k alkoholu, aniž byste se cítili ochuzeni. Ve skutečnosti budete mít ze svého rozhodnutí radost, možná až euforickou. Budete mít pocit, že máte vše pod kontrolou a že máte moc činit vědomá, logická a na faktech založená rozhodnutí o tom, jakou roli bude alkohol hrát ve vašem životě. Doporučuji vám, abyste četli jednu až dvě kapitoly denně a postupovali plynule, ale přitom si ponechali dostatek času na vstřebání obsahu.

Svůj každodenní režim neměňte, ani pokud zahrnuje pití. Slyšeli jste správně: klidně pijte i během toho období, kdy čtete tuto knihu. Může se to zdát neintuitivní, ale uvidíte, že je to pro tento proces důležité. Samozřejmě, pokud jste už pít přestali, není důvod s tím začínat a rozhodně vás k tomu nenabádám. Důležité je, abyste pokračovali ve svých pravidelných činnostech a nevyvolávali si stres a nepěstovali v sobě pocit deprivace, zatímco se snažíte vstřebat tyto informace. Budete se muset soustředit a kriticky se zamyslet nad tím, co vám Svobodná mysl předkládá. Je však důležité, abyste knihu četli pokud možno střízliví, abyste její obsah plně pochopili. A nepřeskakujte dopředu. Jednotlivé koncepty a myšlenky na sebe navazují. Tato kniha pro vás bude výzvou, proto buďte ochotni otevřít svou mysl a zpochybnit hluboce zakořeněná přesvědčení.

A na závěr, neztrácejte naději. Chystáte se dosáhnout něčeho neuvěřitelného – znovu získat sebekontrolu. Vím, že se to ještě nestalo, ale už teď se na to můžete těšit. Proto se v průběhu čtení celé knihy snažte udržet si pozitivní přístup. Ke změně často dochází tehdy, když se současná situace stane tak neúnosnou, že začnete být ochotni změnit ji, aniž byste naplno věděli, co vás v budoucnu čeká. Život bez alkoholu si pravděpodobně představujete jako nepříjemný, nebo dokonce děsivý. Toto vnímání vás nutí změnu odkládat co nejdéle. Ukážu vám, že změna vašich návyků ohledně alkoholu nezpůsobí bolest, ale naopak vám umožní užívat si života více, než byste kdy pokládali za možné. Díky tomuto přístupu se nebudete cítit jako na potápějící se lodi. Nebudete muset volit menší zlo mezi možnostmi pokračovat v pití, anebo žít život s pocitem deprivace. Naopak, učiníte jednoduchou volbu mezi svým současným stavem a zářivou, vzrušující budoucností. Je v pořádku, dokonce se doporučuje, abyste si dovolili cítit naději. Tato kniha obsahuje převratný postup. Změní váš život k lepšímu.

1. Svobodná mysl: Jak a proč to funguje

nevědomí / substantivum.

Část mysli, kterou si člověk neuvědomuje, ale jež má silný vliv na jeho chování.

vědom (být si) / pasivní participum.

Něco vnímat (např. fakt nebo pocit), vědět, že něco existuje nebo se něco děje.

vědomí / substantivum.

Stav vědomí: vlastnost nebo stav, kdy si člověk něco uvědomuje, zejména v sobě samém: povrchová úroveň duševního života, které si je člověk vědom, na rozdíl od nevědomých procesů.

Definice pochází z výkladového slovníku Merriam-Webster.

Vědomé nebo nevědomé myšlení?

Věděli jste, že je vaše nevědomá mysl zodpovědná za vaše touhy? Většina z nás o rozdílu mezi vědomými a nevědomými myšlenkami nepřemýšlí, ale toto rozlišení tvoří důležitou součást hlavolamu jménem alkohol. Studie potvrzují, že máme dva oddělené kognitivní (myšlenkové) systémy – vědomí a nevědomí. Proces ústupků a kompromisů mezi nevědomými rozhodnutími a našimi racionálními, vědomými cíli může pomoci vysvětlit matoucí skutečnosti ohledně alkoholu.

Všichni jsme poměrně dobře obeznámeni s vědomou (neboli explicitní) myslí. Vědomé učení vyžaduje uvědomělé, rozumové pochopení konkrétních znalostí nebo postupů, které si můžete zapamatovat a formulovat. Když chceme něco v našem životě změnit, obvykle začínáme vědomým rozhodnutím. To, jestli pijete alkohol, však ve vašem životě již není zcela vědomou volbou. To je důvod, proč když učiníte vědomé rozhodnutí, že budete pít méně, je téměř nemožné toto rozhodnutí dodržet. Informace o tom rozhodnutí totiž minula vaši větší a mocnější nevědomou mysl.

K nevědomému učení dochází automaticky a bezděčně prostřednictvím zkušeností, pozorování, podmiňování a praxe. Skrze podmiňování nám bylo vštípeno, že si pití užíváme. Věříme, že vylepšuje náš společenský život a zbavuje nás nudy a stresu. Těmto věcem věříme pod prahem našeho vědomého vnímání. To je důvod, proč i poté, co si vědomě ujasníme, že nám alkohol více bere, než dává, si uchováváme touhu pít.

Neurologické změny, ke kterým dochází v mozku v důsledku alkoholu, tuto nevědomou touhu ještě umocňují. Thad A. Polk, neurovědec, profesor a autor knihy The Addictive Brain (Mozek náchylný k závislostem; kurz z roku 2015 o nejnovějších vědeckých poznatcích o závislostech), říká, že pohled na závislosti očima neurovědy nám umožňuje „podívat se za zdánlivě bizarní chování závislých a vidět, co se odehrává v jejich mozku“. V počátcích mé cesty se podkopávání mé touhy pít méně podivnou touhou pít více zdálo skutečně bizarní.

Mysl, konkrétně nevědomí, je mocnou silou, která ovládá naše chování. Obklopují nás informace o prospěšnosti alkoholu, i když si to málokdy uvědomujeme. Podle komunikačního modelu NLP (neurolingvistické programování, Neuro-Linguistic Programming) jsme každou sekundu vystaveni více než dvěma milionům bitů dat, ale vědomě si uvědomujeme pouze sedm bitů těchto informací. Televize, filmy, reklama a společenské události, to vše ovlivňuje naše názory. Od dětství pozorujeme, až na vzácné výjimky, naše rodiče, přátele a známé, kteří vypadají, že si užívají, když přiměřeně a „zodpovědně“ pijí. Toto pozorování učí naši nevědomou mysl, že alkohol je příjemný, uvolňující a kultivovaný.

Vaše názory na alkohol a vaše touha pít pramení z celoživotního podmiňování vaší nevědomé mysli. Tato touha byla pravděpodobně ještě umocněna určitými neurologickými změnami v mozku. Cílem knihy Svobodná mysl je zvrátit podmíněnost vaší nevědomé mysli tak, že se vzdělá vaše vědomá mysl. Změnou své nevědomé mysli odstraníte svou touhu pít. Bez touhy neexistuje pokušení. Bez pokušení neexistuje závislost.

Stejně jako většině věcí, které jsou v nás zakořeněny od dětství, věříme alkoholu bez pochybností, zrovna jako věříme, že nebe je modré. Prostřednictvím této knihy se kriticky zamyslíte nad svými hluboce zakořeněnými názory na alkohol a zbavíte se těch, které jsou chybné. Tak přesvědčíte všemocnou nevědomou mysl a umožníte soulad a shodu mezi svým vědomím a nevědomím.

Když nám mozek působí bolest

Nemohu dostatečně zdůraznit význam vašeho nevědomí. Tuto lekci jsem se naučila od doktora Johna Sarna, renomovaného lékaře, který zkoumá souvislosti mezi fyzickou bolestí a emocemi. V článku časopisu Forbes je doktor Sarno nazýván „nejlepším americkým lékařem“ a jeho metody úspěšně uzdravují nejrůznější lidi, včetně kontroverzní rozhlasové osobnosti Howarda Sterna. Sarno vytvořil odborný termín Propojení mysli a těla (The Mindbody Syndrome), teorii, podle níž může být za vaši bolest zodpovědná spíše vaše mysl, která se nachází pod vaším vědomým vnímáním, než nějaké fyzické zranění nebo nemoc. Po narození mého druhého syna jsem trpěla ochromující bolestí zad. Týdny v kuse jsem nebyla ničeho schopná a utratila jsem tisíce dolarů za léčbu. Vyzkoušela jsem chiropraktickou péči, akupunkturu, tradiční lékaře, myorelaxancia a léky proti bolesti. Každý týden jsem podstupovala fyzioterapii, včetně trakční terapie a masáží. Tři roky jsem nebyla schopna nosit své děti a žádný typ léčby nepomohl.

Díky Sarnově výzkumu jsem poznala skutečný zdroj svého trápení a s pomocí jeho knihy jsem se vyléčila. Vím, že je těžké tomu uvěřit. A přesto je to tak – už léta jsem bez bolesti. Tisíce lidí se díky práci dr. Sarna navždy zbavilo chronické bolesti. Existuje dokonce webová stránka založená lidmi, které dr. Sarno vyléčil. Slouží k tomu, aby lidé měli prostor, kde mohou panu Sarnovi psát děkovné zprávy a vyjádřit mu tak svůj vděk za to, že jim vrátil život. Je to opravdu úžasná věc a najdete ji na adrese www.thankyoudrsarno.org. Přístup dr. Sarna, který se zaměřuje na vaši nevědomou mysl a promlouvá k ní, je stejný, jaký používám já pro znovuzískání vlády nad alkoholem.

Dr. Sarno mi metodicky dokázal, že bolest zad, kterou jsem pociťovala – bolest, kterou žádný lékař nedokázal diagnostikovat – souvisela s potlačeným stresem a hněvem. Jak se v nás všechen ten potlačený stres a hněv hromadí? Představte si mladého otce. Jeho žena (která na něj už nemá čas) mu předá jejich křičící dítě. Je vyčerpaná a potřebuje si odpočinout. On si dítě vezme a všemožně se ho snaží utěšit. O čtyřicet minut později dítě stále křičí. Otec je frustrovaný a rozzlobený. Jak jinak by se měl cítit? Jeho potřeby nejsou naplněny, chování dítěte je nelogické a on sám se cítí zbytečný. Uvědomuje si, že je nepřijatelné hněvat se na bezmocné dítě, a tak tyto emoce zůstávají pohřbeny v jeho podvědomí, nebo jak to nazývá psychiatr Carl Jung, „ve stínu“.

Ve „stínu“ ukrýváme emoce, které nám připadají nepřípustné. Nejsme ochotni přijmout tuto část našeho já. Proto si opakujeme: „Jsem dobrý člověk, v žádném případě nechci ublížit tomuto bezmocnému dítěti,“ a nevědomě potlačujeme své negativní emoce. Váš mozek vám může způsobit fyzickou bolest, aby vás rozptýlil a vy tak mohli hluboce pohřbít zavrženíhodné emoce. Ta bolest je skutečná. Laboratorní testy prokázaly, že tato bolest je způsobena tím, že váš mozek odpojí přísun kyslíku do postižené oblasti. Epidemiologové tento přenos příznaků nazývají amplifikace. Amplifikace zabraňuje tomu, aby se nepřijatelné myšlenky vynořily na povrch.

Jak funguje nevědomá mysl

„Cokoli nevědomého se rozplyne, když na to posvítíte světlem vědomí.“

– Eckhart Tolle

A proč vám tohle všechno vlastně vykládám? Pití alkoholu a bolest zad se zdají být dva zcela odlišné problémy. Co mají tedy „stín“ a amplifikace společného s pitím? Je těžké uvěřit tomu, že čtení knihy napravilo mé bolesti zad, ale možná si dokážete představit, jak může mít fyzická bolest původ ve vašich emocích. Vaše vědomí je nyní možná ochotno tuto teorii zvážit. Kdyby mi však stačilo vědomě přijmout skutečnost, že bolest pramení z mých emocí, a nikoli z fyzického zranění, uzdravení by bylo okamžité. K uzdravení mých zad by stačilo pouhé vyslechnutí této teorie a její vědomé přijetí. Ale i když mé vědomí dokázalo ten koncept poměrně snadno pochopit, bolest zůstala. Důvodem bylo to, že to byla moje nevědomá, nikoli vědomá, mysl, která potřebovala porozumět a pochopit, jak se věci měly. A tento proces, tedy proces, kdy dr. Sarno promlouval k mé nevědomé mysli, pro mne představoval přečtení třísetstránkové knihy.

Nevědomá mysl nefunguje na základě logiky, ale na základě pocitů. Pramení z ní láska, touha, strach, žárlivost, smutek, radost, hněv a další emoce. Nevědomá mysl řídí vaše emoce a touhy. Když se vědomě rozhodnete přestat pít nebo omezit konzumaci alkoholu, vaše nevědomé touhy zůstanou nezměněny. Nevědomky jste si tak vytvořili vnitřní konflikt. Chcete alkohol omezit nebo přestat pít úplně, ale přitom stále po pití toužíte a cítíte se ochuzeni, když si ho nedopřejete.

Nevědomá mysl také často pracuje bez toho, aby o tom vědomá mysl věděla anebo to měla pod kontrolou. Studie již od roku 1970 dokazují, že náš mozek se ve skutečnosti připravuje na akci třetinu vteřiny předtím, než se vědomě rozhodneme jednat. To znamená, že i když si myslíme, že se rozhodujeme vědomě, naše nevědomá mysl ve skutečnosti rozhoduje za nás. Můžete si to snadno otestovat a odhalit, do jaké míry vaše nevědomá mysl ovládá vaše vědomá rozhodnutí. Vzpomeňte si na den, kdy jste měli bez zjevného důvodu špatnou náladu. Nedokázali jste přijít na to, co se děje, prostě jste se cítili mrzutě. Kdyby vaše vědomá mysl ovládala vaše emoce, mohli byste si jednoduše říct: „Budu šťastný,“ a vaše nálada by se okamžitě zlepšila. Zkoušeli jste to? Fungovalo to?

Když mám špatnou náladu, nijak mi nepomůže vědomá myšlenka na to, že se budu snažit mít náladu lepší, a už vůbec ne to, když mi někdo řekne, abych prostě byla šťastná. Zafunguje to přesně opačně. Proč? Protože vaše vědomá mysl neovládá vaše emoce. Připouštím, že můžete svou vědomou mysl trénovat v pozitivnějších nebo negativnějších myšlenkových vzorcích, což v konečném důsledku mění vaše pocity. Tyto opakované vědomé myšlenky nakonec ovlivňují vaše nevědomí, a tedy i vaše pocity.

Takže, jak se vaše nevědomá mysl staví k alkoholu? Dnešní společnost podmínila vaši nevědomou mysl tak, aby uvěřila, že alkohol poskytuje potěšení, požitek a podporu – že je životně důležitý jak při společenských událostech, tak ve stresových situacích. Tato kniha toto podmínění napraví tak, že vás zbaví mylných přesvědčení o alkoholu. Učiníme tak pomocí metody Liminal Thinking, tedy metody, kterou vyvinul Dave Gray. Liminal Thinking definuje, jak můžete prostřednictvím vědomého zkoumání a přijímání nových myšlenek a pravd ovlivnit své nevědomí. Tím znovuzískáte schopnost učinit racionální a logická rozhodnutí ohledně pití alkoholu, aniž by vás stále ovlivňovaly nelogické, emocionální nebo iracionální touhy. Získáte kontrolu a svobodu tak, že změníte, jak vnímáte a chápete alkohol, a tím i svůj vztah k němu. Zatímco tradice, reklama a společenské zvyky podmiňují naše nevědomí, aby věřilo, že alkohol je prospěšný, Liminal Thinking a obsah této knihy toto nevědomé podmiňování odkryjí a napraví vaše nevědomí tím, že obnaží podstatu alkoholu, a dají vám tak svobodu.

Anotace:

svobodna mysl alkohol pod kontrolou

Mnoho lidí má pocit, že se alkohol stal příliš velkou součástí jejich denní rutiny, ale neví, jak z toho ven. Obávají se, že abstinence se bude rovnat odříkání a obtížím v osobním i společenském životě.

Svobodná mysl je plná překvapivých poznatků o důvodech, proč vlastně pijeme, a vyvrací kulturní mýtus, který pití doprovází. Annie Grace brilantně proplétá psychologické, neurologické, kulturní i sociální faktory podporující závislost na alkoholu s upřímným obrazem vlastních zkušeností.

Výsledkem je mimořádně čtivá kombinace vědeckého výzkumu a strhujícího vyprávění, která vám otevře oči. V knize se dozvíte:

• jak skutečně vzniká závislost na alkoholu a proč proti ní nikdo není imunní

• jak nás naše podvědomí vede k tomu, že toužíme po alkoholu

• jak alkohol působí na naše tělo, mozek, srdce, játra či imunitní systém

• jak se zbavit touhy po pití, aniž bychom měli pocit, že o něco přicházíme

• jak nepít ve společnosti, a přesto se dobře bavit

Osvoboďte se od alkoholu jednou provždy!

Nakladatel: Mystery Press, originální název: This Naked Mind, překlad: Vít Stefanovič, brožovaná s klopami, 145×205 mm, 288 str. 379 Kč 

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním: