Jméno Hany Hindrákové znám z obálek knih s africkou tematikou a vím, že jsou v…
Pokračovat ve čtení