Organizace MOST, o.p.s. už několik let podporuje tibetské seniory žijící v indickém exilu. Jak se jim žije a jak konkrétně pomoc vypadá?

adopce-pro-tibetTibeťané se po svém útěku ze své země snažili pokračovat ve svém způsobu života na severu Indie. Nebylo to však jednoduché a nejen kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám se museli přestěhovat do exilových vesnic. Vzhledem k tomu, že se většinou jednalo o bývalé nomády, kterým jejich pastevecký způsob života v minulosti nedovolil získat vzdělání, jen těžko se mohli zapojit do společnosti v přelidněné Indii. Proto jsme se rozhodli jim pomoci prostřednictvím projektu Adopce ProTibet. Pravidelně každý rok seniory navštěvujeme a snažíme se mapovat jejich aktuální potřeby, ze kterých pak vycházejí projekty v České republice na jejich podporu. Na podpoře starých lidí oficiálně spolupracujeme s tibetskou exilovou vládou v severoindické Dharamsale.

Senioři v projektu Adopce ProTibet

Čeští dárci pomáhají prostřednictvím MOSTu tibetským seniorům bez prostředků od roku 2008. Podporujeme konkrétní seniory z exilových kempů v Choglamsaru, z nomádské vesnice Sumdho a z domovů pro staré lidi, které jsou pod správou organizace Tibetan Homes Foundation.

V současné době podporujeme 105 starých lidí, a díky podpoře dárců se jejich životní úroveň zlepšila. Za přímé finanční dary si mohou koupit potřebné věci a nemusí volit mezi léky, otopem na zimu, matrací či dekou nebo jídlem. Při pravidelných návštěvách se snažíme se seniory komunikovat a zjišťovat jejich potřeby, aby naše pomoc byla opravdu přínosná. Vidíme jejich obydlí, seznamujeme se s jejich stylem života a uvědomujeme si, že bez pomoci by byl jejich život velmi obtížný. Tibetské babičky a dědečkové jsou vděčni za pomoc svým českým adoptivním synům a dcerám a tak tento rok poprvé poslali prostřednictvím videokamer MOSTu svým podporovatelům krátký děkovný vzkaz.

Jak jinak se můžu zapojit do podpory seniorů?

Vedle projektu Adopce ProTibet nabízíme i další formy pomoci. Rozhodli jsme se to udělat formou darovacích certifikátů, díky kterým je možné koupit tibetskému dědečkovi kolečkové křeslo nebo teleskopickou hůl a tibetské babičce třeba otop na zimu na 1 měsíc. To vše jim usnadní život a zpříjemní stáří v indickém Himálaji.

Pro více informací můžete navštívit naše webové stránky www.protibet.cz nebo náš internetový obchod www.shop.protibet.cz.

Líbilo se? Dejte o článku vědět ostatním: