Říkáme jim octomilky, vinné mušky, ovocné mušky. Spousta názvů pro tenhle drobný hmyz, kterého se…
Pokračovat ve čtení